باستان شناسی تاریخ

از خاک درآوردن افسانه پیدایش مایا ها

Mayan Stucco Panels

خاکبرداری از دو پهنه بزرگ در گواتمالا بر افسانه آفرینش مایاها روشنی می افکند.

به تازگی دو پهنه (پنل) بزرگ حکاکی شده از آبگیر میرادور واقع در قسمت شمالی جنگل پربارش گواتمالا از زمین بیرون آورده شده است. باستان شناسان اعلام کرده اند که این دو پهنه عظیم از سایر آثار قبلی کشف شده در رابطه با افسانه پیدایش مایاها یک هزاره قدیمی تراند.

Mayan Stucco Panels

پژوهشگران با کشف این آثار قدمت داستان دوقلوهای قهرمان را دوهزار سال میدانند.

به گفته پژوهشگران، قدامت این دو پهنه -به پهنای هشت و درازای شش متر، حاوی تصاویر هیولاها، خدایان، و قهرمانان شناگر- به سیصد سال قبل از میلاد برمیگردد. این پهنه ها دو طرف آبراهه (کانال) یی را تشکیل میداده اند که آب باران را به سمت سیستم مغلق حوضچه هایی پله پله سوق داده و در آنجا این آب ذخیره و یا برای کشاورزی و آشامیدن استفاده میشده است.

ریچارد هنسن، باستان شناس دانشگاه ایالتی آیداهو، که ریاست خاکبرداری این پروژه را بر عهده دارد، بیان میدارد که تصاویر حکاکی شده شرح صحنه مهمی از پپل ووه Popol Vuh میباشد. پپل ووه متن یکی از افسانه های مایا ها است که برای اولین بار در قرن شانزدهم به ثبت رسید. پهنه ها قسمتی از داستان را نشان میدهند که قهرمانان دوقلو بعد از پس گرفتن سر پدرشان بنام الهه هون هوناه پو Hun Hunahpu، در اعماق زمین شناورند.

برخی مورخین پپل ووه را تحریف شده دانسته آنرا رد میکنند. این مورخین بر این عقیده اند که پپل ووه فقط دربرگیرنده عقاید مایا ها نیست، بلکه تحت تاثیر برخی عقاید کاتولیک اسپانیایی ها نیز قرار گرفته است.  کشف این پهنه ها بر قسمتهای اصلی این داستانها مهر تصدیق زده و اصالت مایایی آنها را ثابت نمود. هنسن میگوید “حال ما میتوانیم هزار سال به اصالت افسانه پیدایش مایاها بیافزاییم.”

نویسنده: سم کسینگر، مجله دیسکاور، جون (ژون) ۲۰۰۹

آدرس مطلب اصلی: http://discovermagazine.com/2009/jun/05-unearthing-the-mayan-creation-myth

واژگان انگلیسی: Mayan, Mirador Basin, Popol Vuh, Mythology, Hun Hunahpu

فیلمی در مورد این خبر(گزارش خبری به انگلیسی میباشد.)

httpv://www.youtube.com/watch?v=dwFbDHN417g

یک نظر

نظری بدهید