پرسش و پاسخ پزشکی

آیا جلوگیری از عطسه زدن خطرناک است؟

جلوگیری از عطسه

در پاسخ به این سوال، جردن اس جوزفسن عضو آکادمی بیماری های گوش، گلو و بینیجلوگیری از عطسه و نویسنده کتاب رهایی از سینوس (حفره های پیشانی و گونه ها) میگوید “با وجود اینکه جلوگیری از عطسه زدن کاری دشوار مینماید، جلوگیری از عطسه خطر بزرگی ایجاد نمیکند.”

ما وقتی عطسه میزنیم که خواسته باشیم مسیرهای تنفسی خود را از گرد و خاک، مواد حساسیت زا، و سایر جرمهای خارجی پاک بسازیم. جلوگیری از عطسه به این معناست که ما از خروج این جرمها جلوگیری میکنیم و این به معنای اینست که این مواد خارجی میتوانند به داخل سینوس ها راه پیدا کنند، ولی این دال بر این شده نمیتواند که ما احتمال ابتلا به مریضی های سینوسی را در خود به شکل زیادی افزایش داده ایم.

مسئله دیگری که جوزفسن بیان میدارد اینست که، برخی مردم بر این فکر میکنند که جلوگیری از عطسه زدن میتواند سبب پاره شدن پرده گوش شود، چنین چیزی غیر ممکن است مگر اینکه فرد عطسه زننده مشکل دیگری مثل ضعف مادر زادی در گوش خود داشته باشد که این عمل و در نتیجه عطسه زدن باعث تحریک یا تسریع چنین عارضه یی شود.

در پایان جوزفسن میگوید “عطسه میزنید چون چیزی در بینی شما هست، پس چرا نباید از شر آن خلاص شد؟”

* منبع: ساینس الوستریتت، شماره نوامبر-دسامبر 2009

نظری بدهید