ستاره شناسی

دو شهاب نزدیکتر از ماه از کنار زمین گذر خواهند کرد

در یک حادثه بی سابقه برای ستاره شناسان، دو شهاب سنگ (ستارک) روز چهارشنبه از کنار زمین گذر خواهند کرد.

این دو شهاب سنگ که به تازگی و توسط جستجوگر ماونت لمون واقع در آریزونا توسط ستاره شناسان شناسایی شده اند با چشم غیر مسلح قابل دید نخواهند بود. این دو دارای دو مدار متفاوت میباشند که با فاصله زمانی یازده ساعت به زمین نزدیک خواهند شد. هیچ نوع خطر و احتمالی از برخورد این دو سنگ آسمانی وجود ندارد، ولی فرصت خوبی برای ستاره شناسان و کسانی است که به رصد اجرام آسمانی علاقمند اند.

در گذشته نیز شهاب سنگهایی از چنین فاصله نزدیک به زمین عبور کرده اند ولی این بار تفاوت در اینست که هر دو شهاب سنگ در فاصله زمانی کوتاه از گذرگاهی نزدیک به هم عبور خواهند کرد.

ستارک کوچکتر که بانام 2010 آر. اف. 12 از فاصله ی تقریبی 79,000 کیلومتری گذر خواهد کرد.  ماهواره های ارتباطی همگرد geosynchronous با زمین در ارتفاع 36,000 کیلومتری از سطح زمین قرار دارند و گذر این شهاب سنگ از این ارتفاع بالاتر است. اوسط فاصله ماه از زمین (فاصله ماه از زمین در مقاطع مختلف متفاوت است) 384,000 کیلومتر میباشد و مسیر گذر این شهاب سنگ فقط 20 فیصد فاصله ماه از زمین خواهد بود.

بر اساس برنامه اجرام نزدیک به زمین مربوط آزمایشگاه رانش جت ناسا در پسدینای کالیفرنیا شهاب سنگ 2010 آر. اف 12 سنگ فضایی کوچکی با طولی بین 5.8 الی 13 متر میباشد. هنگامی که این شهاب سنگ از کنار زمین عبور میکند سرعت خواهد گرفت و باید درخشانتر گردد. ستاره شناسان بر این باورند که حتی در صورت درخشانتر شدن این شهاب سنگ رصد آن مشکل خواهد بود. نزدیکترین فاصله این شهاب سنگ به زمین روز چهار شنبه ساعت 21:18 به وقت گرینویچ خواهد بود.

ریچاد مایلز رییس بخش ستارک ها و سیارات دور مربوط به انجمن نجوم انگلستان بیان میدارد که “در چنین ساعتی مشاهده این شهاب سنگ از هر جای زمین بسا مشکل خواهد بود”.

شهاب سنگ بزرگ تر با نام 2010 آر.اکس 30 زودتر از کنار زمین و با یک سوم فاصله ماه از زمین عبور خواهد کرد (248,000 کیلومتر) عبور خواهد کرد. پهنای این سنگ بین 10 الی 22 متر تخمین زده شده است.

مایلز میگوید که شهاب سنگ بزرگ تر را میتوان برای مدت شش ساعت (در هنگامی که به زمین نزدیک است) تعقیب کرد. این شهاب سنگ ساعت 09:51 به وقت لندن نزدیک ترین فاصله را با زمین خواهد داشت.

این شهاب سنگ را میتوان تمام شب سه شنبه و چهارشنبه توسط تلسکوپ مشاهده کرد، ولی مشاهده آن در هنگامی که به سرعت از کنار زمین گذر میکند کار مشکلی خواهد بود.

منبع: اسپیس دات کام

نظری بدهید