ایدز بهداشت عمومی پزشکی

کشف پنج آمینواسیدی که می توانند ویروس HIV را کنترل کنند

پژوهشگران یک کنسرسیوم بین المللی در بررسیهای خود کشف کردند که پنج آمینواسید درون یک پروتئین می توانند ویروس HIV را تحت کنترل قرار دهند.

پژوهشگران یک کنسرسیوم بین المللی در بررسیهای خود کشف کردند که پنج آمینواسید درون یک پروتئین می توانند ویروس HIV را تحت کنترل قرار دهند.

محققان یک کنسرسیوم بین المللی از جمله دانشمندان “ام. آی. تی”، هاروارد و موسسه راگون در بیمارستان عمومی ماساچوست کشف کردند که درون پروتئینی به نام HLA-B پنج آمینواسید وجود دارند که به سیستم ایمنی انسان اجازه می دهند تا توسعه ویروس HIV را تحت کنترل قرار دهد.

توانایی و مقاومت بدن سر نخ هایی به دانشمندان داده است تا مطالبعه خود را روی تعداد خاصی از آمینو اسیدها تمرکز دهند.

مطالعات گذشته ارتباط میان سیستم پروتئین HLA و کنترل HIV را نشان می داد و دانشمندان از ۲۰ سال قبل می دانستند که سیستم ایمنی گروه اقلیتی از افرادی که به این ویروس آلوده هستند (حدود یک نفر از ۳۰۰ نفر) سطح ویروس HIV را بسیار پایین نگه می دارد و اجازه نمی دهد که بیماری ایدز پیشرفت کند.

این محققان به منظور درک اینکه چه ژنها و پروتئینهایی علت این مقاومت طبیعی هستند از سال ۲۰۰۶ یک هزار “کنترل کننده HIV” (افرادی که این مقاومت در برابر ویروس را دارند) و دو هزار و ۶۰۰ بیمار “عادی” را در تمام دنیا مورد بررسی قرار دادند.

این بررسیها شناسایی بخشی از پروتئین HLA را امکانپذیر کرد. این بخش از پروتئین به سیستم ایمنی در فرایند تشخیص و نابودی سلولهای آلوده کمک می کند.

به طور معمول، این پروتئین به پپتیدهای پروتئینهای ویروسی حمله می کند و آنها را به غشای سلولی چسبانده و به روشی که برای “سلولهای قاتل” حاضر در سیستم ایمنی (سلولهای t CD۸) قابل شناسایی باشد این پروتئینهای ویروسی را نشانه گذاری می کند. به این ترتیب ویروسها به طور کامل حذف می شوند.

این پنج آمینواسید در بخشی از پروتئین HLA حضور دارند که مسئول این فرایند شناسایی و نابودی است.

منبع: خبرنگاری آفتاب – لینک منبع: http://www.aftab.ir/news/view/2010/nov/06/c3_1289045280.php/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-HIV-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

لینک مشابه به زبان انگلیسی: http://www.timeslive.co.za/scitech/article746697.ece/Five-amino-acids-fight-AIDS

نظری بدهید