ستاره شناسی

رویت قدیمی ترین کهکشان هستی

دانشمندان فضایی ناسا می گویند که احتمالا قادر به کشف قدیمی تری کهکشان هستی شده اند.

تلسکوپ هابل مجهز به دوربین جدید میدان گسترده ، قادر به رصد دور ترین شیی مشاهده شده در کهکشان ها شده است.

یک کهکشان که عمر آن به 13 میلیارد و 2 میلیون سال پیش بر میگردد، یعنی 480 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ بیگ بنگ و پیدایش هستی.

ستاره شناسان از سرعت نور به عنوان نوعی ماشین استفاده می کنند به این شکل که نور تابش شده از اشیا بیسار دور ، آنها را به گونه ای نشان می دهد که آنها در زمان گذشته هستند. در این حالت ، نور تابیده شده از این کهکشان 13 میلیارد سال پیش شروع به حرکت یا تابیدن کرده است. زمان کوتاهی بعد از بیگ بنگ  آغاز پیدایش هستی است.

این کهکشان فعلی ، که شاید بعد ها معلوم شود، پدیده دیگری است، قدیمی ترین یافته ستاره شناسی تا به امروز است.

 

منبع: ییرو نیوز، بخش فارسی

اتصال منبع: http://persian.euronews.net/2011/01/27/scientists-spot-oldest-ever-galaxy-seen/

واژگان: بیگ بنگ = انفجار مهیب Big Bang،

نظری بدهید