روان شناسی

خداحافظي با شكست!

براي فراموش كردن گذشته، بايد با مرگ، طلاق، يا فقدانهاي مختلف كنار بياييد. در اين مقاله توصيه هايي براي روبه رو شدن با شكست ها، خداحافظي كردن و گذشتن از آنها را معرفي مي كنيم.

Photo: Julie Hikari

براي فراموش كردن گذشته، بايد با مرگ، طلاق، يا فقدانهاي مختلف كنار بياييد. در اين مقاله توصيه هايي براي روبه رو شدن با شكست ها، خداحافظي كردن و گذشتن از آنها را معرفي مي كنيم.

فراموش كردن گذشتۀ تان، چه ترك يك رابطه اعتيادآور باشد يا غم از دست دادن يكي از عزيزان، يكي از سخت ترين كارهاست. با اينكه ممكن است بدانيد كه اين رابطه چقدر برايتان دردناك است و براي سلامتي خودتان هم كه شده بايد آن را كنار بگذاريد، اما هنوز براي گفتن خداحافظ، مشكل داريد.

آسان نيست اما راههاي عملي براي فراموش كردن گذشته تان وجود دارد. قبل از اينكه بخواهيد از رابطۀ خود خداحافظي كنيد. لازم است با خاطرات و تجربياتتان روبه رو شويد. اگر با اشتباهات خود دست و پنجه نرم مي كنيد، بايد مسئوليت اعمالتان را بپذيريد.

6 قدم براي فراموش كردن گذشته

1-     در مورد افكار و خاطراتتان بنويسيد، نقاشي بكشيد و در موردشان حرف بزنيد. براي فراموش كردن گذشتۀ تان بايد به خاطراتتان احترام بگذاريد.

2-     با دور ريختن احساسات و عواطف مربوط به خاطرات دردناكتان، آنها را فراموش كنيد. خواهيد ديد كه بعد از آن چقدر احساس آرامش مي كنيد.

3-     در صورت امكان به عقب برگرديد و با كسانيكه در آن خاطرات دخيل بوده اند حرف بزنيد. براي فراموش كردن گذشتۀتان بايد به عقب برگرديد.

4-      احساسات واقعيتان را با كسي در ميان بگذاريد. اگر صلاح است به آنها اعتراف كنيد. براي فراموش كردن گذشتۀ تان بايد احساساتتان را بروز دهيد. وقتي بايد با اشتباهاتتان كنار بياييد، بايد تقصير يا گناه تان را گردن بگيريد.

5-     معذرت خواهي كرده و طلب بخشش كنيد. براي فراموش كردن گذشتۀ تان بايد انعطاف پذير باشيد.

6-     براي فراموش كردن گذشته بايد غرور را كنار بگذاريد. فراموش كردن عزيزان، چه همسرتان باشد كه از او طلاق گرفته ايد، چه خواهر يا برادرتان باشد كه از شما دور شده يا هر كس ديگري، بسيار مشكل است. فراموش كردن گذشته نياز به تلاش و انرژي بسيار دارد. مطمئن باشيد كه بعد از اين گذشتۀ دردناك نه تنها مي توانيد به زندگيتان ادامه دهيد بلكه عاقلتر، آرامتر و متمركزتر خواهيد بود.

فراموش كردن گذشته يعني …

فراموش كردن گذشته يعني قبول كنيد كه براي تغيير گذشته كاري از دستتان بر نميآيد. در مواجهه با شكستتان شما هرچه از دستتان برمي آمده كرده ايد. بايد بدانيد كه تا جاييكه مي توانسته ايد خوب و مؤثر بوده ايد. اگر قرار بود به عقب برگرديد مطمیناًٌ نمي توانستيد كاري بيش از آن انجام دهيد. پس بايد گذشته را فراموش كنيد.

فراموش كردن گذشته يعني خود را براي اشتباهاتتان ببخشيد. فكر كردن دوباره به آنچه كه مي توانستيد يا بايد انجام مي داديد هيچ اثري ندارد. اگر با اشتباهاتتان درگير هستيد يا شكست خورده ايد سعي كنيد خودتان را ببخشيد.

فراموش كردن گذشته يعني افكارتان را بشناسيد. اگر مي بينيد كه مدام درگير گذشته هستيد،با ملايمت افكارتان رابه زمان حال برگردانيد. سعي كنيد اين عادت را كنار بگذاريد كه مدام به اشتباهات گذشتۀ تان فكر كنيد.

Photo: Joe Houghton

فراموش كردن گذشته يعني به ذات زمان اعتماد كنيد. زمان مي گذرد و شما هم بايد از گذشته بگذريد. زخم هايتان به مرور التيام مي يابند و فقط جاي آن برجا مي ماند.

فراموش كردن گذشته يعني ارتباطات جديد ايجاد كنيد. لازم نيست كه حتماً يك گروه دوست تازه پيدا كنيد. مي توانيد يك دوستي جديد را با يكي از همكارانتان شروع كنيد يا يكي از همسايه ها را براي شام به خانۀ تان دعوت كنيد. اگر در مورد شكست هايتان با كسي حرف بزنيد راحتتر مي توانيد با آنها كنار بياييد.

فراموش كردن گذشته يعني در مكالمات تان به دنبال تعادل باشيد. خيلي مهم است كه دردها و ناراحتي هايتان را با ديگران قسمت كنيد اما به همان اندازه مهم است كه به زندگي ديگران هم علاقه نشان دهيد.

فراموش كردن گذشته يعني يك دنياي تازه را تجربه كنيد. شروع به تحصيل در يك رشتۀ تازه كنيد. براي فراموش كردن گذشته بايد به دنبال جهت هاي تازه باشيد.

فراموش كردن گذشته يعني زمانتان را دراختيار ديگران قرار دهيد. فرصت هاي بيشمار تازه اي وجود دارد كه به شما كمك مي كند با گذشتۀ تان خداحافظي كنيد. از منطقۀ امن تان بيرون بياييد. وقتتان را با كساني بگذرانيد كه شادتان مي كنند و از بودن با آنها لذت مي بريد.

وقتی مي خواهيد يك رابطه را فراموش كنيد بايد به طور جدي فكر كنيد كه آيا عاقلانه است كه باز با آن فرد وقت بگذرانيد يا بايد همه چيز را به طور كل فراموش كنيد. شايد هنوز عاشق او باشيد يا از شما سوء استفاده كرده باشد و در افكار وا حساساتتان سردرگم شده باشيد.ا يجاد يك وقفه عاقلانه ترين راه ممكن است. از اين طريق مي توانيد راحت تر فراموش كنيد.

 

تنظيم: نفيسه محبي آشتياني

نظری بدهید