گزارش

ایران بر فرازِ قله های رشد علمی جهان

مقالات علمی کدام کشور جهان بین سالهای 1996 تا 2008 رشدی با ضریب 18 برابر و از 736 مقاله به 13،238 مقاله رسیده است؟ جواب این سوال خیلی ها، خصوصن کشورهای غربی که خود را همیشه رهبران پیشرفت علمی میدانند، متعجب میسازد، ایران. ایران سریعترین رشد در انتشارات مقالات علمی را دارد.

هر چند که ارتباطات سیاسی بین ایران و ایالات متحده چندان تعریفی ندارد، ولی رابطه دانشمندان این دو کشور کاملن متفاوت است. تعداد نشریه های علمی منتشر شده که در آنها دانشمندان هر دو کشور با هم همکاری داشته اند، در سالهای گذشته پنج برابر شده است. از 388 به 1831 نشریه در مدت زمانی متشابه سعود کرده است.

رشد سریع علمی در کشورهای خاورمیانه، چین، هند و برزیل در گزارش جدید انجمن سطلنتی علوم  انگلستان که این هفته منتشر شد نیز بخوبی مشاهده میشود. در این گزارش نشریات علمی منتشر شده و نشریاتی که از آنها بین سالهای 1993 الی 2003 و 2004 الی 2008 منحیث ماخذ استفاده شده است مقایسه گردیده است. این دو مدت زمانی برای مقایسه دستاوردها و انتشارات علمی در این گزارش استفاده شده است. همانند ایران، بازیگران تازه نفس دیگری مثل ترکیه نیز به این جمع پیوسته اند. به عنوان مثال ترکیه بین سالهای 1996 و 2008 نرخ نشر مقالات علمیِ آن چهار برابر شده و بودیجۀ پژوهش و توسعۀ خود را 6 برابر کرده است. منحنی رشد کشورهای تونس، سنگاپور و قطر نیز حکایت از روند متشابهی در این کشورها دارد.

با وجود این پیشرفتها، هنوز آمریکا، اروپا و جاپان(ژاپن) حرف اول را در عرصۀ علمی میزنند. ولی سطلۀ علمی غرب با پیشرفتِ کشورهای رو به توسعه تحت سوال قرار گرفته است. در حالیکه نشرات علمی ایالات متحده از 26 فیصد (درصد) به 21 درصد کاهش یافته، چین از مقام ششم با رشدی 10.2 فیصدی به مقام دوم سعود کرده است.

آقای کریس لوویلن اسمیت رییس این هیئت بیان میدارد که “کشورهای دسته اول ضعیف نشده اند، بلکه آنچه را که میخواهم بگویم اینست که ما شاهد ظهور کشورهای دیگری در میدان مسابقه هستیم.” آقای اسمیت بر این باور است که برای مشکلاتی که در جهانِ امروز وجود دارد نشریاتِ علمی باید توسط تمام کشورهای جهان تولید شود، وی می افزاید “برای رفع چنین مشکلاتی، نیاز به داده ها (اطلاعات خام) از نقاط مختلف دنیا داریم تا بتوانیم صدای واحدی برای علم ایجاد نماییم. برای همین چنین رشدی به فایده همه ما خواهد بود.”

منبع: نیو ساینتست http://www.newscientist.com/

اتصال منبع: http://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-top-of-the-world-in-science-growth.html

نویسنده: اندی کولان

نظری بدهید