پزشکی جامعه شناسی روان شناسی کودک

آموزش های کلاسیک را بعد از ۵ سالگی شروع کنید

از همان بدو تولد که کودک آواها را می شنود، یادگیری شروع می شود. کودکان قبل از سنین ۵، ۶ سالگی دارای نوعی تفکر و یادگیری هستند که عمدتا به شکل حرکتی و حفظی است و یادگیری آنها به صورت ابزاری مانند یادگیری با قلم، کتاب و کاغذ یا کلاسیک نیست

از همان بدو تولد که کودک آواها را می شنود، یادگیری شروع می شود. کودکان قبل از سنین ۵، ۶ سالگی دارای نوعی تفکر و یادگیری هستند که عمدتا به شکل حرکتی و حفظی است و یادگیری آنها به صورت ابزاری مانند یادگیری با قلم، کتاب و کاغذ یا کلاسیک نیست…
زمانی که کودکان در سنین پایین در کلاس های آموزشی حضور دارند به نوعی آنها را مورد سوءرفتار آموزشی قرار می

Brendan Loy

دهیم. در واقع آموزش های زبان و موسیقی جزو روش ها و متدهای کلاسیک نیست و کودک از همان بدو تولد با موسیقی آشناست و آموزش موسیقی شروع می شود. به عبارت ساده تر اگر کودکی استعداد موسیقی داشته باشد، آن را یاد می گیرد. همچنین اگر در محیط خانه با کودک به زبان دیگری غیر از زبان مادری صحبت شود، حین صحبت آن را یاد می گیرد. اما فراموش نکنید که قبل از این سن، شروع آموزش های کلاسیک توصیه نمی شود. برای اینکه بتوانید با روند قلم و دفتر، آموزش را شروع کنید یا یادگیری در حضور معلم باشد، باید کودک در موقعیتی باشد که دوران تفکر اولیه را – که به صورت حرکتی و حفظی است گذرانده و وارد مرحله آموزش کلاسیک شده باشد. کودک در سن ۵، ۶ سالگی قادر به یادگیری آموزش های کلاسی است. بنابراین قبل از این سن توصیه اصلی این است که آموزش ها به صورت بازی یا کاربردی –مورد استفاده قراردادن باشد. صحبت به زبان مادری، حرکت کردن و مسائل دیگری که به صورت ذاتی در وجود ماست و کسی آن را به ما یاد نداده و ما با استفاده کردن آن را یاد گرفته ایم آموزش کاربردی است. زبان و موسیقی نیز همین گونه است و به صورت ذاتی در انسان وجود دارد. توصیه این است که این ذات را محدود نکنیم و آموزش های مشخص به صورت کلاسی را بعد از سن ۵، ۶ سالگی شروع کنیم تا کودک پتانسیل یادگیری به نوع کلاسیک را پیدا کرده باشد.
مساله بعدی تعداد شاگردان در کلاس است که با توجه به روند اداره کلاس انجام می گیرد. گاهی اوقات کودک در کلاس مشکل تمرکز و توجه دارد بنابراین بهتر است تعداد کودکان کمتر باشد اما وقتی کودک مشکل خاصی ندارد و آموزش براساس تعامل با یکدیگر است – مانند کلاس زبان در این صورت باید تعداد بیشتری کودک در کلاس حضور داشته باشند تا با تعامل سطح یادگیری آنها بالاتر برود. مدت حضور در کلاس نیز به ساختار کلاس بستگی دارد. اگر ساختار کلاس انعطاف پذیر باشد کودکان می توانند مدت زمان بیشتری در کلاس حضور داشته باشند. اما بهترین مدت زمان یادگیری حدود ۲۰ دقیقه است و بعد از این مدت زمان قطعا حوصله کودک سر می رود. به همین دلیل بهتر است برای شروع آموزش در ۲۰ دقیقه اول، آموزش های اصلی و لازم داده شود و بعد از آن کار با کودکان به صورت بازی و تفریح باشد. توجه داشته باشید که از حضور اجباری کودک در کلاس ها بپرهیزید و با افراط کردن در آموزش، انگیزش و علاقه آنها را از بین نبرید. به علاوه برای ایجاد انگیزه و علاقه در کودک باید به صورت غیرمستقیم و با سیستم تشویقی وی را برای حضور در کلاس ها ترغیب کنیم.

 

دکتر نسرین امیری
فوق تخصص روان شناسی کودک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

منبع: آفتاب آی.آر.

اتصال: آموزش های کلاسیک را بعد از ۵ سالگی شروع کنید

نظری بدهید