باستان شناسی

بزرگترین هوا-پیمای طبیعی

فسیل یکی از بزرگترین پرندگان در شیلی کشف شد.

وقتی که کاوشگرانِ فسیلهای کهن چند سال پیش در شیلی بدنبال فسیل دندان کوسه بودند، گنج دیگری یافتند:

بقایایِ یک پرندۀ دریایی ماقبل تاریخ. عرض بالهای این پرنده 5.18 متر (17 فیت) بوده است. دیوید بوبیلار-راجرز، یکی از نویسندگان گزارش مربوط به پژوهشهای انجام شده روی این پرنده که در سال 2010 انجام شد، مینویسد “این یکی از بزرگترین پرندگان کشف شده در بین حیوانات این گروه، چه زنده و چه منقرض شده، میباشد”.

 

این پرنده که پیلاگورنیس چیلینسز Pelagornis chilenisis نامگذاری شده است حدود 7 ملیون سال پیش زندگی میکرده است. دندان نماهایِ استخوانیِ این پرنده که شیبِ اندکی به سمت بیرون از منقارش دارند میتوانسته برای نگهداشتن طعمه های لغزندۀ این حیوان که در آب زندگی میکرده اند کاربرد داشته باشد. استخوان های پرندگانی از این قبیل بسیار بسادگی له و خرد میشوند و  فسیل این پرنده، که تقریبن 70 فیصد(درصد) تمام استخوانهای این پرنده را شامل میشود، یکی از نادرترین کشفیات به حساب می آید. آیا پرندگانِ از این بزرگتری هم وجود داشته اند؟ پاسخ این سوال در استخوانهایِ بال این پرنده نهفته است که پس از اتمام پژوهش ها بدست خواهد آمد.

شماری از تصاویر مربوط به این پرنده:

 

منبع: مجله نشنال جیوگرافیک National Geographic، آپریل 2011

نویسنده: کترین زوکرمن

واژگان: David Rubilar-Rogers, Pelagornis chilensis, protrusions

ترجمه: نعیم عزیزیان، دانشمند

نظری بدهید