پرسش و پاسخ

کشف دریاچه هایی در زیر سطح قمر مشتری

یوروپا از اقمار بزرگ مشتری می باشد که با پوسته ای یخی پوشیده شده است.

دانشمندان بهترین شواهد دلیل بر وجود آب را در زیر پوسته یخی یوروپا پیدا کرده اند.

سطح روی یوروپا توسط لایه ضخیمی از یخ که میتواند ده ها کیلومتر قطر داشته باشد پوشیده شده است. تحلیل سطح این قمر حاکی از وجود جریان هایی از آب گرمتر در زیر پوسته یخی آن است که باعث ذوب و ترک برداشتن پوسته بیرونی می شود.

نتایج این مطالعه که در نشریه نیچر چاپ شده است پیش بینی می کند که دریاچه های کوچکی در عمق ۳ کیلومتری پوسته وجود دارد. آب مایع و انرژی دو فاکتور مورد نیاز برای وجود حیات هستند. وجود آب در زیر لایه یخی یوروپا بیانگر وجود آب و آتش فشانهای فعال زیر این دریاچه ها فراهم کننده انرژی هستند.

دانشمندان با توجه به مدل هایی از نیروهای مغناطیسی و تصاویر سطح یوروپا، همواره مظنون بوده اند که اقیانوسی بزرگ در عمق ۱۰ تا ۳۰ کیلومتری  زیر سطح این ماه وجود دارد.

دیوید بومان شخصیت رمان “ادیسه دو” نوشته آرتور سی کلارک موفق به کشف اشکال حیات در عمق دریای یوروپا می شود و بسیاری از دانشمندان آرزویی مشابه در سر پرورده اند.

اما ایجاد حفره در یخ ضخیم یوروپا همیشه غیرممکن به نظر می رسیده است. اکنون کشف آب مایع توسط تیمی از محققان آمریکایی در عمق کم، امکان ماموریت فضایی برای استخراج آب از این قمر را عملی تر می کند.

دریاهای کم عمق

وجود دریاچه های کم عمق همچنین بدان معنی است که آب های سطحی به شدت با آب های کم عمق مخلوط می شود.

جریان های یخی می تواند عامل انتقال مغذی ها میان آب های سطحی و عمق دریاها باشد.

بریتنی اشمیت محقق اصلی این مطالعه از دانشگاه ایالتی تگزاس در آستن و کسی که تصاویر فضاپیمای گالیله که در سال ۱۹۸۹ پرتاب شد را تحلیل کرده است، می گوید: “این یعنی یوروپا و اقیانوس آن می تواند قابل سکونت تر باشد.”

یخچال شناسان سال ها مشغول مطالعه سطح یوروپا بوده اند و سعی داشته اند ببینند چه چیزی باعث پیدایش چنین خراش ها و شکستگی هایی در سطح آن شده است.

مارتین سیگرت یخچال شناس دانشگاه ادینبورو گفت که محققان از شرایط و خواص قطب جنوب زمین و آتش فشان های زیر آبی کره ی زمین برای بازسازی شرایط یوروپا و گمانه زنی ها در این درباره می پردازند.

او توضیح داد که مطالعه تازه به ما می گوید که جابجایی جریان های گرم چگونه باعث ذوب یخ های سطحی و ایجاد ترک در پوسته یوروپا می شود.

آمریکا و اروپا سرگرم کار روی اعزام ماهواره هایی به یوروپا و سایر اقمار مشتری هستند و امیدوارند تا این فضا پیما ها تا اواخر این دهه یا اوایل دهه ۲۰۲۰ به فضا پرتاب شود.

جنیفر کارپنتر

پیوند منبع: بی.بی.سی فارسی با اندکی تصرف و اصلاح

نظری بدهید