انسان شناسی جامعه شناسی

آیا استعداد ریاضی دختران کمتر از پسران است؟

کمتر زنی در میان ریاضی دانان برجسته به چشم می خورد. برخی معتقدند مردان در رشته ریاضی با استعدادتر از زنان هستند. پژوهشگران آمریکایی با رد این نظریه، معتقدند که برابری اجتماعی در شکوفایی استعداد ریاضی موثر است.

در میان ریاضی دانان برجسته و به عنوان مثال میان برندگان مدال فیلدز که نوبل ریاضی شناخته می شود، نام هیچ زنی دیده نمی‌شود. مدال فیلدز از سال ۱۹۳۶ تاکنون به ۵۲ ریاضی دان برجسته دنیا اهدا شده است. برخی بر این باورند که مردان به طور ذاتی در رشته ریاضی استعداد بیشتری دارند.

تحقیقات موسسه بین المللى آزمون دانش آموزان «پیزا » که به ارزیابی و بررسی توانایی‌های دانش آموزان در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، نشان می‌دهد که در آلمان دانش آموزان پسر در رشته ریاضی نمرات بهتری دارند.

Photo:hdptcar

 

برتری دخترها در تونس و اندونزی

 پژوهشگران دانشگاه ویسکونسی مدیسون آمریکا با در اختیار داشتن تحقیق سال ۲۰۰۹ موسسه

«پیزا » و تحقیق بین المللی «تیمز » سال ۲۰۰۷ که آنهم سطح دانش و عملکرد دانش آموزان کشورهای مختلف جهان را بررسی می کند، نمرات ریاضی دانش آموزان دختر و پسر را با هم مقایسه کردند.

در کشورهایی مانند تونس و اندونزی دانش آموزان دختر نمرات بهتری داشتند.

جالب این‌جاست که این دو تحقیق نشان می دهند در کشورهایی مانند مراکش ،هلند و ارمنستان، تفاوتی میان نمرات دانش آموزان دختر و پسر در رشته ریاضی دیده نمی‌شود. در اندونزی و تونس حتی دخترها بهتر از پسرها هستند.

در آمریکا تفاوت میان دخترها و پسرها هر سال کمتر شده است. در حالی که در دهه هفتاد میلادی در برابر هر ۱۳ پسر مستعد در رشته ریاضی یک دختر وجود داشت، اکنون در برابر هر ۳ پسر یک دختر دیده می شود.

در این کشور آمار دخترانی که در رشته های مرتبط با ریاضیات تحصیل کرده اند، در ۵۰ سال گذشته از ۵ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این بررسی ها نشان می‌دهد که استعداد پسرها در رشته ریاضی ذاتی نیست. اگر این چنین بود، دخترها امکان این پیشرفت قابل ملاحظه را نداشتند.

جالب این‌جاست که در برخی از کشورهای خارومیانه مانند بحرین و عمان، درحالی که دخترها در مجموع نمرات خوبی در رشته ریاضی نداشته اند، نمرات پسرها بدتر بوده است.

 

مادران موفق صاحب فرزندان با استعدادتر

پژوهشگران دانشگاه ویسکونسی مدیسون آمریکا معتقدند آموزش های فرهنگی و اجتماعی نقش موثری در شکوفایی استعداد ریاضی دارند.

این پژوه شگران با اشاره به شاخ صهای توسعه انسانی، از جمله تحصیلات، سلامت و موقعیت سیاسی هر کشور به این نتیجه رسیده اند که هرچه برابری جنسیتی در یک جامعه بیشتر باشد، استعداد ریاضی دانش‌آموزان ان جامعه نیز بیشتر است.

پژوهش‌گران آمریکایی به طور روشن می گویند:

«یک مادر تحصیل‌کرده و شاغل که درآمد خوبی دارد، فرزندان با استعدادتری در رشته ریاضی دارد. فرقی هم نمی‌کند که فرزندان او پسر باشند یا دختر.»

این پژوهش‌گران با توجه به باور عده ای که معتقدند افزایش حقوق زنان به معنای کاسته شدن از حقوق مردان است، تأکید می‌کنند: با افزایش حقوق زنان، استعداد ریاضی دختران و پسران نسل بعد شکوفا می‌شود و در اینجا مردان و زنان هر دو از برابری اجتماعی سود می‌برند.

برگرفته شده از: daneshmand.ca

پیوند: http://daneshmand.ca/Magazine/269.pdf

نظری بدهید