انسان شناسی باستان شناسی

انسانهای اولیه‌یی که در آسیا مقیم بوده اند.

 

Newly identified partial skeletons of "mysterious humans" excavated at two caves in southwest China display an unique mix of primitive and modern anatomical features, scientists say.بقایای جسد انسانی که در سال 1979 میلادی در یک غار در ایالت گوانگشی چین کشف شده بود به یک نوع انسان مدرن ناشناخته تعلق دارد. باقیمانده بدن این انسان برای مدت زیادی به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه تیم مشترکی از دانشمندان استرالیایی و چینی تصمیم گرفتند تا به این جسد نگاه‌ی دوباره و دقیق‌تر بیاندازند. دَرین کورنوی، باستان‌شناس دانشگاه سوت ولز که این بقایا را بررسی کرده است می‌گوید که این اسکلت 11.500 الی 14.500 عمر دارد.

آقای کورنوی این بقایا را «استخوانهای مردم غار آهوی سرخ» نامیده است. تیم او این بقایا را با اسکلت انسان مدرن و انسانهای معاصری که در آسیا، استرالیا، اروپا و افریقا زنده‌گی می‌کرده اند مقایسه نموده است. این بقایا با اسکت و جمجمه انسانهای شکارچی و سیاری  که در دوره‌ی پلیستوسین در شرق آسیا زنده‌گی می‌کرده اند نیز مقایسه شده است. دوره‌ی پلیستوسین  2.588.000 سال پیش شروع و 11.700 سال قبل به اتمام رسیده است.

50032.adapt.676.1آقای کورنوی می‌گوید که «مردم غار آهوی سرخ، چهره‌یی مسطح و کوتاه، پل بین دو ابرویشان برجسته بوده، و چانه‌ی شان به چانه‌ی انسان معاصر شباهت ندارد». این مردم به اولین نسل انسانهای هوشمند «هومو ساپین» که از افریقا برآمده و به آسیا مهاجرت کرده بوده اند ارتباط دارند.

و یا بر حسب آنچه که آقای کورنوی بیشتر قابل احتمال می‌داند، این بقایا به یک نسل جدید از انسانهایی تعلق دارد که تکامل آنها متوازی تکامل انسان‌ی هوشمند بوده است. اگر این فرضیه درست باشد، ما کره‌ی زمین را تا آغاز دوره‌ی کشاورزی با یک نسل دیگر از انسان‌ها به شکل مشترک استفاده می‌کرده‌ایم.

بchina_skullرخی از متخصصین هر دو نظریه پیشتر را رد می‌کنند. آقای پیتر براون، باستان شناس دانشگاه نیوانگلند استرالیا بیان می‌دارد که «این اسکلت باید با اسکلت انسانهای دوره‌ی هولوسین Holocene مقایسه شود». دلیل آقای براون برای چنین پیشنهادی، تشابه زیاد این استخوانها به انسانهای دوره‌ی هولوسین است. شروع دوره‌ی هولوسین مصادف با اختتام دوره‌ی پلیستوسین است. آقای کورنوی در جواب آقای براون می‌گوید که، مقایسه باید با انسانهای دوره پلیستوسین و انسانهای شکارچی و سیار شرق آسیا و اولین کشاورزان آن دوره باشد.

تلاش‌هایی در جریان است تا دی.ان.ای این اسکلت ها را بتوانند استخراج و بازسازی کنند. دی.ان.ای این فسیل‌های چینی شاید بتواند توضیحات مورد نیاز برای کشف حقیقت و شناسایی این انسانها را فراهم آورد. داده‌های دی.ان.ای می‌تواند حقیقت موضوع را در سالهای آینده برای ما فراهم کرده تا ما بتوانیم دانسته‌های بیشتری در مورد یکی از اقوام ماقبل‌تاریخ خود داشته باشیم.

نظری بدهید