پزشکی مغز و اعصاب

تزریق ژل حاوی سلول بنیادی صدمات مغزی را بهبود می بخشد

دانشمندان ژلی تولید نموده‌اند که به بهبود مغز پس از ضربه‌ی مغزی کمک می‌کند. این ژل قابلیت درمان آسیب‌های وارده بر اثر جنگ، تصادف، افتادن یا زخم گلوله را دارد. این ژل که توسط دکتر نینگ ژانگ در دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی تولید شده است با تزریق در محل جراحت باعث تحریک رشد سلول‌های بنیادی می‌شود.

درمان جراحت‌های مغزی به دلیل ملتهب شدن بافت‌های آسیب دیده و در نتیجه بروز آسیب بیشتر در اثر این التهاب، سخت است. تا کنون سعی شده با کم کردن دما یا فشار محل جراحت، سلولهای سالم آسیب کمتری ببینند. با اینحال این شیوه‌ها زیاد موثر نیستند.

Brain_injury_with_herniation_MRI راه حل اخیر دانشمندان کشت سلول‌های اهدا شده‌ی مغزی به درون زخم برای ترمیم بافتِ آسیب‌دیده است. تا کنون این روش در درمان صدمات مغزی نتایج محدودی داشته است. سلول‌های منتقل شده معمولا رشد نمی کنند یا نمی توانند موجبِ ترمیم محل آسیب دیده شوند که این می‌تواند به دلیل التهاب و زخمِ موجود در محل آسیب‌دیده باشد. محل جراحت دارای جریان خون کم و بافت پیوندیِ محدودی نیز می باشد که این نیز می‌تواند مانع دسترسی سلول اهدا شده به مواد مغذی شود.

اما ژلِ دکتر ژانگ می تواند از مواد شیمیایی مختلف پر شود تا مراحل زیستی مختلف در محل جراحت را تحریک نماید. وی توانست در تحقیقات پیشینش روی موش‌ها با این ژل جریان خون را در محل صدمه مغزی به مقدار عادی آن برگرداند. این ماده در خلق محیط بهتری برای سلولهای اهدایی نقش مثبتی دارد.

در مرحله‌ی بعدی پژوهش، دکتر ژانگ ژل را از ترکیب سلولهای بنیادی نابالغ و مواد شیمیایی که سلول‌ها برای رشد نیاز دارند پر کرد. موشهایی که چندین جراحت سخت مغزی داشتند پس از هشت هفته درمان با این ترکیب، به طور چشمگیری بهبود یافتند.

این ژل جدید می تواند بیماران را در مراحل مختلف پس از آسیب درمان کند و انتظار می‌رود تا سه سال دیگر برای آزمایش روی انسان آماده شود.

نظری بدهید