باستان شناسی دانش‌ها زمین ستاره شناسی فیزیک

فرعون توتانخامون با خنجری کیهانی دفن شده بود

فرعون توتانخامون معروف به پادشاه “توت” سلاحی فرازمینی با خود به حیات پس از مرگ برد.

محققان ایتالیایی به این نتیجه رسیده اند خنجری که در قبر پادشاه توت پیدا شده از فلزی ساخته شده که شهاب‌سنگی آنرا به زمین آورده است. این خنجر زمانی که هاوارد کارتر مقبره را در ۱۹۲۵ کشف کرد کنار ران راست شاه توت قرار داشت و هم اکنون در موزه‌ی قاهره است. تا به حال ترکیب خنجر بررسی نشده بود چراکه روشهای قدیمی می توانست به این وسیله‌ی گران‌بها آسیب رساند. اما حالا پژوهشگران بی آنکه خنجر را لمس کنند با نوعِ قابلِ حملِ طیف سنج فلوروسنت اشعه‌ی ایکس آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

ترکیبات فلز به عنوان سرنخ

ترکیباتِ آهن باعث افشای منبعِ خنجر شد. آهن زمینی دارای نیکل با تراکم ۴ درصد است اما آهنِ خنجرِ پادشاه توت دارای ۱۱ درصد نیکل است و این ترکیبی است که در شهاب سنگ‌ها وجود دارد. آنچه این امر را حتمی کرد وجود کوبالت در آهن بود. کوبالت در فلزات زمینی کمتر دیده می‌شود اما در شهاب سنگهایی که در ابتدای پیدایش منظومه‌ی شمسی ایجاد شده‌اند فراوان است. یافته‌های این پژوهشگران ماهِ گذشته در مجله‌ی علمِ سیارات و شهاب سنگ‌ها به چاپ رسید.

خنجری که با فرعون توت دفن شده بوده است.

خنجری که با فرعون توت دفن شده بوده است.

دِرِک سیرز شهاب‌سنگ شناسِ مرکزِ تحقیقات آمِس در ناسا که در این تحقیق نقشی نداشته می‌گوید “اگر قطعه‌یی فلز دارای نیکل پیدا کنید، احتمال این وجود دارد که آن فلز شهاب‌سنگ باشد. اما اگر نسبت نیکل به کوبالت را تجزیه کنید و نسبتی را پیدا کنید که این گروهِ پژوهشگران یافتند، حتما شهاب سنگ است. “

با آنکه سیرز عقیده دارد بهتر بود تجزیه و تحلیل‌ها در آزمایشگاه انجام می‌شد، ولی ارزش بالای خنجر این امر را غیرممکن می‌سازد. به هم دلیل بجای بردن خنجر به آزمایشگاه، پژوهشگران از طیف‌سنج قابلِ حمل را به موزه‌ی قاهره بردند. با این‌حال یافته‌های محققان او را متقاعد ساخته و می گوید که محققان آنچه از دستشان برآمده انجام داده اند تا یافته‌های‌شان دقیق باشد.

مصریان آهنِ شهاب سنگی را ارج می نهادند

با آنکه کشفِ منبعِ این خنجر بسیار قابل توجه است، اما پیدا کردنِ نشانه‌های فرهنگی فلزیِ باستانی با منبع کهکشانی غیرعادی نیست. پیش از آنکه استخراج فلزات از معدن‌ها گسترش یابد، تولید فلز محدود و تقاضای آن از طرف ثروتمندان و زورمندان بسیار بالا بود. شهاب سنگ‌هایی که از آسمان می‌افتاد گاهی ردیابی شده و به عنوان وسیله یا سلاح مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مصریان حتی در نوشتارِ خود هیروگلیف(نمانویس) مخصوصی را به فلزی که از آسمانها افتاده اختصاص داده بودند.

نمانویس مصر قدیم به معنی "آهن از آسمان"

نمانویس مصر قدیم به معنی “آهن از آسمان”

سیرز می گوید “حقیقت اینست که فلز در گذشته کم بوده و چنین چیزی بدین معناست که حتی در عصر حجر هم مردم این اشیا را جمع آوری می‌کردند. در دنیای باستانشناسی عجیب نیست قطعه‌یی فلزی پیدا کنید که از شهاب سنگ باشد… این ظن وجود دارد که بیشتر فلزات پیدا شده در اهرام، شهاب سنگی باشند.”

این تنها شی مصری نیست که از آسمان افتاده است. به گزارش space.com نُه مهره‌ی آهنی با قدمت ۳۲۰۰ سال پیش از میلاد در گورستانی در راستای رودخانه‌ی نیل کشف شده‌اند.

به گفته‌ی سیرز شهاب سنگی که به عنوان ماده‌ی خامِ خنجر به پادشاه توت اهدا شده احتمالا به شهاب سنگ کمیابی به نام  ataxites تعلق دارد. این گروه به داشتنِ نیکلِ زیاد مشهورند و احتمالا هسته‌ی شهاب سنگ بوده‌اند. این شهاب‌سنگ‌ها از سرد شدنِ سریعِ توده‌یی از فلز مذاب شکل می‌گرفته‌اند.

پژوهشگران به این باورند که شهاب سنگی که خنجر از آن ساخته شده را نیز شناسایی کرده‌اند. پس از تجزیه‌ی ترکیبات ۲۰ شهاب سنگ که نزدیکِ مقبره‌ی پادشاه توت است، تنها میزان نیکل یکی از آنها با خنجر همخوانی داشت. شهاب‌سنگ خرگه حدود یک کیلو است و در سال ۲۰۰۰ در ساحلِ شمالی مصر پیدا شد.

نظری بدهید