تکنولوژی فیزیک

محققان برای شناسایی تنیده‌گی کوانتوم روشی را بهینه کرده‌اند

پژوهشگرانِ محاسبه‌ی کوانتومِ انستیتیوی فن‌آوریِ سلطنتیِ استرالیا روشی طراحی و استفاده کرده‌اند که قادر است به صورت کارآمد درهم تنیدگی‌های با بُعدِ بالا را شناسایی کند.

در هم تنیدگی در فیزیکِ کوانتومی توانایی مرتبط شدن دو یا چند ذره به یکدیگر به گونه‌یی است که در فیزیک کلاسیک ممکن نیست.

دسترسی به اطلاعات درباره‌ی یکی از ذره های تنیده شده، مقداری اطلاعاتِ «غیرعادی» درباره‌ی ذرات دیگر در اختیارِ ما قرار می دهد.

مقاله‌ی این پژوهشگران با عنوانِ «گواهی درهم تنیده‌گی چند بُعدی» در ۱۷ جون در مجله‌ی گزارش‌های علمی به نشر رسید.

دکتر آلبرتو پِروزو، محققِ ارشدِ بخشِ مهندسی و مدیر آزمایشگاهِ کوانتوم فوتونی انستیتیوی فن آوری سلطنتی استرالیا می گوید «روشی که ما طراحی کردیم تنها از دو اندازه‌گیری منطقه‌یی خواص مکمل استفاده می‌کند. این روش همچنین می تواند تایید کند آیا سیستم به حداکثر در هم تنیدگی رسیده است یا نه. »

محاسبه‌ی کوانتومی در مقیاس کامل بستگی زیادی به تنیدگی بین بیت‌های کوانتوم یا کیوبیتها یا هر ذره که اطلاعات ذخیره می کند دارد.

quantum-entanglementمحاسبه‌ی کوانتومی وعده‌ی این را می‌دهد تا وظایف خاصی را با سرعت تصاعدی انجام دهد چرا که تنیدگی این امکان را بوجود می آورد تا مقدار زیادی اطلاعات را با مقدار یکسان کوبیت، ذخیره و پردازش داد.

پروزو می گوید «به خاطر این افزایش نیاز به اندازه گیری مرتب دستگاه جهت پی بردن به چگونگی کارکردش بوجود می آید. یعنی پیش از آغازِ استفاده از کامپیوترِ کوانتومی لازم است مقدار زیادی اطلاعات مربوط به چگونگی عملکردش را جمع آوری کنیم.»

زیکسین هانگ دانشجوی دکتری دخیل در این آزمایش می‌گوید «کامپیوترهای کنونی اطلاعات را به صورت باینری (تنها صفر یا یک) کدگذاری می‌کنند. اما حالت چندی بعدی، وضعیتی است که ذره می‌تواند دارای پیام ۰، ۱، ۲ باشد و در چنین وضعی اطلاعات بسیار بیشتری می‌تواند ذخیره یا منتقل شود.

هانگ می‌افزاید: تا کنون ابزارهای قادر به ایجاد وضعیتِ درهم تنیده‌ی چند بعدی محدودند. در آینده، هنگامی که کامپیوترهای کوانتومی در دسترس قرار گیرند روش ما می‌تواند به عنوان ابزاری خدمت کند که تایید خواهد کرد آیا درهم تنیدگی کافی بین کوبیتهایِ سیستم موجود می‌باشد یا نه.

روش ما تعداد ارزیابی‌های لازم را به اندازه قابل ملاحظه‌یی کاهش خواهد داد- در حقیقت برای هر بُعد به کمترین ارزیابی نیاز دارد. به علاوه برخلاف روشهای دیگر، روش ما با هر  سیستمی بدون محدود به تعداد بُعد کار می‌کند.

http://phys.org/news/2016-06-refine-method-quantum-entanglement.html

نظری بدهید