انکشافات پزشکی روان شناسی مغز و اعصاب

برای اولین بار مشاهده شده که باکتری روده، مواد شیمیایی مغز را می خورد

باکتری‌هایی در روده کشف شده اند که برای بقا به مواد شیمیایی مغز وابسته هستند. این باکتری‌ها گابا مصرف می‌کنند که مولکول اصلی آرام کردن مغز می باشد و این حقیقت که باکتری‌ها آنرا می خورند می تواند علت تاثیر میکروبایوم روده بر خلق و خو را روشن کند.

فیلیپ استراندویتز و همکارانش در دانشگاه بوستون کشف کردند، تنها در صورتی می توانند گونه‌یی از باکتری های کشف شده‌ی روده به نام KLE1738 را پرورش دهند که مولکولهای گابا را در اختیارشان قرار دهند.

lactobacillus_rhamnosus_bacteriaگابا با مهار کردن سیگنالهای سلولهای عصبی، فعالیت مغز را آرام می کند، به همین دلیل شگفت آور است که باکتری روده برای رشد و تکثیر به آن نیاز داشته باشد. میزان بسیار پایین گابا با افسردگی و اختلالات رفتاری در ارتباط است و این یافته مدرک دیگری است که باکتری های روده بر فعالیت مغز تاثیر می گذارند.

درمان افسردگی

تحقیقی در سال ۲۰۱۱ نشان داد که باکتری دیگری به نام Lactobacillus rhamnosus در روده تاثیر بسزایی در فعالیت مغزی و واکنش موشها به استرس دارد. در این بررسی محققان دریافتند با برداشتن عصب واگ – که روده را به مغز متصل می کند –  از طریق جراحی این تاثیر از بین می رود بنابراین این باکتری، مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.

استراندویتز حالا بدنبال باکتری های روده است که گابا مصرف و حتی تولید می نمایند و در نظر دارد تاثیر آنها روی مغز و رفتار حیوانات را آزمایش کند. این تحقیقات می توانند به درمان جدید اختلالات رفتاری مانند افسردگی یا اضطراب بیانجامد.

دومنیکو سیمونه از دانشگاه جورج واشنگتن ویرجینیا می گوید «هرچند ممکن است تحقیق در زمینۀ گونه های میکروبها مرتبط با اختلالات روانی به درمان ختم نشود اما به طور قابل ملاحظه ای کیفیت زندگی بیماران را بهبود می دهد.»

منبع: نیوساینتست
https://www.newscientist.com/article/2095769-gut-bacteria-spotted-eating-brain-chemicals-for-the-first-time/

نظری بدهید