باستان شناسی بهداشت عمومی ستاره شناسی

ماه کامل خوابمان را تحت تاثیر قرار می دهد – پدیده ای که از دوران غارنشینی در ما به جا مانده

  • محققان معتقدند در ماه کامل کمتر می خوابیم
  • همچنین زمان بیشتری طول می کشد به خواب برویم و خوایمان سبکتر است
  • کارشناسان عقیده دارند ساعت بیولوژیک یادگار زمان غارنشینی مان دلیل این تغییرات می باشند نه نور یا نیروی گرانش ماه

اینبار که خوابتان نمی رود نگاهی به بیرون پنجره بیندازید.

اگر ماه کامل است غلت زدن همسرتان دلیل به خواب نرفتن تان نیست بلکه ساعت بیولوژیک مقصر است

به عقیده محققان ساعت بیولوژیک طوری ژنهایمان را برنامه ریزی کرده است که با نور کامل ماه کمتر بخوابیم.

اما این هیچ ارتباطی با نور ماه یا نیروی گرانش آن ندارد بلکه به “ساعت  درونی چرخۀ ماه ” بستگی دارد که مطابق چرخۀ ماه است.

خواب سبک اجدادمان را از حملۀ جانوران که در ماه کامل شکار می کردند محافظت می کرده است.

دکتر سیلویا بری از دانشگاه بازل سوئیس می گوید « برای اولین بار وجود ساعت چرخۀ ماه در انسان در یافته های ما مشخص شد اما هنوز محل آن در بدن معلوم نیست. انتظار داریم در سطح ملکولی در مغزعمل کند. احتمالا در همان محلی از هیپوتالاموس قرار دارد که ریتم شبانه روزی – ساعت درونی بدن – را تنظیم می کند.

قرنها پیش منطقی بود در زمان ماه کامل که نور زیاد بود و احتمال شکار شدن بالا بود کمتر خوابید. ایت رفتار اجداد مان را حفاظت می کرده است.»

full-moon-sleepدر این تحقیق ۳۳ داوطلب بررسی شدند. اسکنهایی که از این افراد در زمان ماه کامل گرفته شد ۳۰ درصد کاهش فعالیت مغز که به خواب عمیق مربوط می شود نشان داده شد. همچنین ۵ دقیقه بیشتر از حالت معمول طول کشید تا این افراد به خواب بروند.

داوطلبان به طور میانگین بیست دقیقه کمتر از شبهای دیگر خوابیدند و کیفیت خوابشان کاهش یافت. همچنین زمانی که ماه در بالاترین نقطه در آسمان قرار می گیرد میزان ملاتونن، هورمونی که چرخۀ خواب را تنظیم می کند، در افراد کاهش یافت.

احتمال می رود گونه های مختلفی از حیوانات به خصوص در دریا دارای ساعت درونی باشند. دانشمندان معتقدند ساعت درونی با ساعت چرخۀ شبانه روز که براساس نور شبانه روز فعالیتهای بدن را تنظیم می کند، هماهنگ باشد. شواهد وجود این پدیده در پشه دریایی و ایگواناها در جزایر گالاپاگوس پیدا شده است.

باور اینکه ماه بر انسان، باروری و حتی سلامت روان تاثیر می گذارد مدتهای مدیدی است که وجود دارد. در واقع اصطلاح lunatic به معنای دیوانه از luna در لاتین به معنای ماه گرفته شده است.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2377915/A-moon-DOES-affect-sleep–inner-caveman.html

نظری بدهید