تکنولوژی ستاره شناسی گزارش

کاوشگر های ویجر (voyager) به آرزوی ۴۰ سال کاوش در فضا خواهند رسید!

به نقل از خبرگزاری CNN، پیش از این تصور می شد، این کاوشگرها که در سال ۱۹۷۷ به فضا ارسال شدند و با قدمت ترین فضاپیمای همچنان زنده ی ناسا هستند و همچنین تجربه طولانی ترین سفر در فضا را به خود اختصاص داده اند، تا ۲۰ سال بتوانند به کاوش در فضا بپردازند اما در حال حاضر گفته می شود که آن ها به آرزوی ۴۰ سال کاوش در فضا نیز خواهند رسید و با وجود تغییرات در تکنولوژی همچنان می توانند به انجام کارهای جدید خود در فضا بپردازند.
ویجر ناسا ۱ و ۲ همچنان به کاوش در سطح بیرونی منظومه خورشیدی می پردازند و هر روز در حال برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات به زمین هستند.
این دو ویجر به صورت جداگانه و به فاصله دو هفته از یکدیگر به فضا پرتاب شدند.
ویجر ۲ در ۲۰ آگوست زمین را ترک کرد و در واقع، اول این ویجر به فضا پرتاب شد اما دلیل اینکه شماره آن را ۲ قرار دادند این بود که با توجه به ساختارش تصور می شد که بعد از ویجر ۱ بتواند به سیاره های مشتری و زحل برسد.
ویجر ۲ در ۲۰ آگوست ۱۹۷۷ و دو هفته قبل از ارسال ویجر ۱ (۵ سپتامبر) به فضا پرتاب شد.
بر اساس گزارشات ناسا، ماموریت های اندکی می تواند موفقیت های این دو فضاپیما را در طول این ۴۰ سال کاوش در فضا، بدست آورد. ویجر ۱ اولین فضاپیما و تنها وسیله ساخت بشریت گردید که توانست در فضای بین ستاره ها نفوذ کند. ویجر ۲ نیز تنها فضاپیمایی است که از کنار سیارات مشتری، زحل، اورانوس و نپتون به پرواز درآمد.
با وجود اینکه ویجرها هر دو باهم تا ۴۰۰۰۰ سال از زمان حال نزدیک به ستاره ای نمی شوند، اما درک ما را از ویژگی های جوی مشتری بهبود بخشیدند. آن ها اولین آتشفشان فعال در ماورای سطح زمین و واقع در قمر مشتری را کشف کردند؛ با بزرگترین قمر زحل یعنی تیتان مواجه شدند، قمری که بر اساس اطلاعات ارسال شده دارای اتمسفری به ضخامت اتمسفر زمین است؛ قمر یخی میراندا را در سیاره اورانوس و آتشفشان های سرد واقع در قمر نپتون یعنی تریتون را نیز کشف کردند.
اگرچه که این کاوشگرها به طرز قابل توجهی از سطح زمین دور هستند ( ویجر ۱، ۱۳ میلیارد مایل و ویجر ۲ تقریباً ۱۱ میلیارد مایل از زمین فاصله دارند)، همچنان به برقراری ارتباط روزانه با ناسا می پردازد و مشاهدات خود از منظومه خورشیدی را به زمین ارسال می کنند. نکته قابل توجه ویجر این است که مقدار قابل توجهی از دانش و اطلاعات جدید از فضای بیرونی را آماده می کند و علاقه مندی به کاوش در آینده نیز در آن به خودی خود بوجود می آید. این علاقه مندی منجر به ماموریت گالیله به مشتری و ماموریت کاسینی به زحل و همچنین کشف سه قمر جدید در اطراف زحل گردید.
امروزه نتایج این ماموریت ها بر فرهنگ ما تاثیر گذاشته و به صنعت موسیقی، هنر و فیلم رسیده اند. هر فضاپیما دارای یک «نوار ضبط شده طلایی» و یک کپسول مسی با ضخامت ۱۲ اینج است که حاوی صداها، تصاویر و پیغام هایی است که برای برقراری احتمالی ارتباط با موجودات فضایی طراحی شده است که این موجودات بتوانند در مورد زمین اطلاعات کسب کنند. شاید میلیاردها سال زمان ببرید و ممکن است روزی اثر از تمدن بشری در فضا نیز یافت شود.

به نظر می رسد که در سال AD ,272 40 ، ویجر ۱ در عرض ۱٫۷ سال نوری نزد یک ستاره مبهم در صور فلکی اورسا مینور (معروف به خرس کوچک یا دایره کوچک) باشد و ویجر ۲ در عرض ۱٫۷ سال نوری به ستاره ای به نام Ross248، ستاره کوچکی در صور فلکی آندرومدا برسد.

 

منبع: Voyager probes fulfill 40 years of space exploration

نظری بدهید