تکنولوژی دانش‌ها

هاروارد تصمیمات مغز انسان را تغییر خواهد داد

این هفته در انجمن اعصاب بریتانیا، یک دانشمند هاروارد به نام Gabriel Kreiman یک آزمایش عجیب را توضیح داد: او می خواهد تصمیمات افراد در مورد فشار دادن یک دکمه را پیش از آنکه از آن آگاه باشند، تغییر دهد.
پیش از این، Gabriel Kreiman نشان داده است که می تواند تصمیمات افراد را پیش از انکه آن را انجام دهند، پیش بینی کند. در سال ۲۰۱۱، او از تصورذهنی مغز برای اندازه گیری فعالیت تک تک اعصاب مغزی در ۱۲ فرد مبتلا به سرع (با استفاده از الکترود برای شناسایی منبع تشنج) استفاده کرد. داوطلبان بیان کردند که آنها می توانستند هر زمانی که دوست داشتند و یا هر زمانی که تصمیم گرفتند دکمه را فشار دهند.
کریمان در ۵ ثانیه پیش از آنکه داوطلبان تصمیم به فشردن دکمه کنند، متوجه فعالیت های الکتریکی در محدوده ی مغزی مانند شروع یک حرکت در محدوده ی مکمل محرک شد که این محدوده در مغز، وظیفه ی کنترل تحرکات و توجهات را دارد و بدان قشر جلویی مغزی نیز گفته می شود.
حال کریمان سعی دارد مرحله ی بعدی این آزمایش را انجام دهد. کریمان به محض اینکه فرد داوطلب تصمیم به زدن دکمه را می کرد، با دیدن فعالیت های مغزی وی، اون دکمه را در مقابل داوطلب فشار می دهد. داوطلبان با دیدن این اتفاق تعجب می کردند و به او می گفتند که توانسته است ذهنشان را بخواند.
خوب تا به حال هیچ کنترل ذهنی اتفاق نیافتاده است، تنها چیزی که روی داده است تنها خواندن ذهن فرد بوده است. کریمان بیان کردن که با فهمیدن مکانیسم اراده ی هر فرد، می توان به افرادی که دارای بیماری های حرکتی و یا پارکینسون هستند، کمک کرد.

منبع: A Harvard Neuroscience Scheme To Change Decisions In Your Brain

نظری بدهید