باستان شناسی دانش‌ها زیست شناسی

پالئونتولوژیست ها سرانجام فهمیدند که این خزنده زره پوش به چه گونه ای شبیه است؟

خیلی چیزها در طول ۲۷۰ میلیون سال می تواد اتفاق بیافتد. دایناسورها می توانند شکل بگیرند ومنقرض شوند و همچنین زمین نیز دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. سوئیس را در نظر بگیرید: در طول ۲۴۱ میلیون سال پیش این کشور از بافت ساحلی به ناحیه ای کوهستانی تبدیل شده است.
در این تغییر شکست زمین، بقایای باقی مانده از گذشته به صورت رشت کوه های آلپ، صدف های صخره ای و سایر فسیل های روی قله کوه ها سر باز کرده اند و بر همین اساس رکورد شگفت انگیزی را برای پائنتولوژیست ها بوجود آوردند تا بتوانند به راحتیر روند تغییرات زمین را بررسی کنند.
همه این فسیل ها سالم باقی نمانده اند. تعدادی اسکلت تخریب شده و از هم پاشیده از خزندگان عجیب و غریبی در ایتالیا و هلند یافت شده اند. این فسیل ها ۱۴ سال پیش به عنوان گونه ای خاص از خزندگان به نام Eusaurosphargis dalsassoi طبقه بندی شده بودند، اما به دلیل اینکه فسیل ها در حالت بسیار بدی باقی مانده بودند، محققان ۱۰۰ درصد مطمئن نبودند که این حیوانات دقیق چه شکل و شمایلی داشته اند.
محققان طی یک حفاری در ارتفاع ۹۰۰۰ فوتی دانکنفورگای سوئیس، فسیل یک Eusaurosphargis dalsassoi اصیل را که با فسیل یک ماهی و یک خزنده دریایی دیگر ترکیب شده بود، را پیدا کردند، وقتی برای اولین بار در ۱۵ سال پیش فسیل این حیوان بر روی یک صخره کشف شد، در ابتدا این حیوان در زمره ماهی های کشیده و بلند قامت، دسته بندی شد. اما بعد از اینکه فسیل با دقت تمام آماده شد و دیگر پوشش های محافظتی از روی آن برداشته شد، باستان شناسان سریعا متوجه شدند که این فسیل به هیچ وجه متعلق به یک ماهی نیست و امروز سرانجام آن ها موفق شدند تا نامی برای این فسیل قرار دهند.
این اکتشاف جدید در «گزارشات علمی» در روز جمعه منتشر گردید. این گزارش نشان می داد که این فسیل متعلق به یک خزنده جوان است، که تنها ۲۰ سانتی متر طول داشت و پوست زره مانند آن را بسیار به مارمولک های آفریقایی امروزه شبیه می ساخت.
دکتر Torsten Scheyer در یک جمله اظهار داشت: « این فسیل یک مورد توسعه یافته همگراست زیرا گونه منقرض شده به طور کامل به مارمولک های آفریقایی امروزی مرتبط نمی باشد.»
دکتر Scheyer و همکارانش بر این باورند، زمانیکه لیزاردها یا همان مارمولک ها بوجود آمدند، تا حد بسیار زیادی به خزندگانی که در همان زمان در اقیانوس ها می زیستند، شباهت داشتند. اما از آنجایی که این فسیل باله ای برای شنا کردن و یا هیچ نشان دیگری برای زندگی در آب را ندارد به همین دلیل احتمال می رود که این گونه در کنار آب زندگی می کرده است و احتمالاً در زمان مرگش در کنار ساحل سوئیس در حال آفتاب گرفتن بوده است و فسیل آن از زمان مرگش در آنجا باقی مانده است.
حفاری در دانکنفورگا همچنان ادامه دارد. بنابراین جای امید است که بتوان فسیل موجودات شگفت انگیز بیشتری همچون خزندگانی که متعلق به دوره بافت ساحلی سوئیس بوده اند، را پیدا کرد.

مبنع: Paleontologists finally know what this ancient armored reptile looked like

نظری بدهید