انسان شناسی جامعه شناسی روان شناسی کودک

پدران مسن نسبت به مادران مسن، بیشتر بر روی بچه ها تاثیرگذار هستند.

طبق مطالعاتی که بر روی ژنتیک هزاران والدین و بچه ی ایسلندی انجام شده است، نشان داده است که پدران مسن نسبت به مادران مسن، تاثیر بیشتری بر جهش ژنتیکی کودکان می گذارند. محققان امیدوارند که چنین جهش هایی را که ممکن است منجر به مریضی های نادر در کودک شود را بیابند.
جهش های جدید درواقع تغییرات ژنتیکی هستند که اولین بار در تخمک یافت شده اند. این جهش ها عموما محرک های تکامل هستند اما ممکن است برخی از آنها مضر باشند.
طبق گفته ی Kári Stefánsson از شرکت ژنتیک deCODE «درصد بسیار بالای بیماری های نادر در کودکان، ریشه در جهش هایی دارد که در ژنوم والدین آنها یافت نشده است».
این شرکت برای این نتیجه گیری از ۱۴۶۸۸ ژنوم ایسلندی استفاده کرده است. این شرکت از دو رویکرد متفاوت که شامل مقایسه ی پیامد ژنوم در هر فرد از جمله والدین، کودک و خواهر و بردار می شود، استفاده کرده است.
Stefánsson می گوید: «اگر این پیامد ها در والدین آنها وجود نداشته باشد اما در کودک یافت شود، پس اینها ریشه ی جدیدی دارند». آنها دریافته اند که ۸۰ درصد از جهش های جدید در کودک، از پدرش دریافت می شود و تعداد این جهش ها متناسب با سن والدین، افزایش می یابد.
پخش و جهش
به نظر می رسد که سن پدران نسبت به مادران بر سلول های جنسی، تاثیر بیشتری را می گذارد. عموما زن ها فکر می کنند که با تمام تخمک هایی که دارند، بدنیا می آیند. مردها نیز به طور پیوسته اسپرم تولید می کنند و ممکن است هرکدام از آنها با خطر ایجاد جهش های ژنتیکی جدید مواجه باشد.
تمامی این جهش ها مضر نیستند. همه ی ما با حداقل ۷۰ نوع جهش جدید بدنیا آمده ایم و بیشتر آنها بر عملکرد بدن و یا مغزمان اثر خاصی نداشته اند. طبق گفته ی Leo Schalkyk از دانشگاه Essex «بیشتر انواع جهش ها مشکل خاصی را ایجاد نمی کنند». «ممکن است جهش های باشند که زیان آور هستند، اما عموم جهش ها مفید هستند».
وی تاثیر جهش ها را با زدن چکش بر موتور ماشین، مقایسه کرده است. «ممکن است بتوانید بدین وسیله عملکرد را بهبود ببخشید اما بیشتر شبیه چکشی است که قراراست همه چیز را می شکند و از بین می برد».
یک تحقیق دیگر نشان داده است در پدران مسن بیشتر احتمال داشتن کودکان مبتلا به اوتیسم و یا شیزوفرنی وجود دارد. اما این گروه از اینکه سن پدران به هردو اختلال دقیقا مرتبط باشند مطمئن نیستند.
تیم Stefánsson نقاط خاصی را در ژنوم یافته است که باعث ایجاد جهش های جدید می شوند اما هنوز اثرات آن مشخص نشده است.

منبع: Old fathers pass on more mutations to kids than old mothers

نظری بدهید