تغییرات اقلیمی جغرافیا دانش‌ها زمین

چند عکس جالب از آتش سوزی گرینلند

در اوایل تابستان امسال، گرینلند را آتش فرا گرفت. اگر به نظرتان کشوری که ۸۰ درصد آن را یخ پوشانده است، آتش بگیرد، اتفاقی عجیبی است، حق با شماست، واقعا اتفاق عجیبی است.
از آنجایی که در هنگام رعد و برق بیشتر فضاهای سبز گرینلند شامل چمن ها و توده های گیاهی کربن دار می شدند، به همین علت، این نوع آتش سوزی از سایر آتش سوزی ها متفاوت بوده است.
آتش سوزی های پیشین بسیار کوچک بوده اما آتش سوزی اخیر که حدود دو هفته نیز طول کشید، بزرگترین آتش سوزی این کشور بوده است. بسیاری از افراد به این موضوع اشاره می کنند که آب و هوای سرزمین ما در حال تغییر و گرم شدن است.
در این آتش سوزی به این عظمت، گرینلند نه تنها به خنثی کردن آتش نیاز داشت بلکه به ماده ی آتش افروز نیز نیازمند بود. در این آتش سوزی، آتش سوخت خود را از زمین های زراعتی وسیعی که به اندازه ی کافی خشک بودند، تامین می کرد. در اثر افزایش دمای زمین، زمین های زراعتی نیز نیم سوز شده بودند و باعث افزایش آتش سوزی گشتند.
تاثیر دود آتش سوزی حتی مخرب تر از خود آن بود. دود آتش در ورقه های یخ موجود در منطقه اثر گذاشته و آنها را سیاه کرده بود. سطح سیاه یخ خیلی بدتر از بازتاب گرما است و این سیاهی می تواند باعث آب شدن یخ ها زود تر موعد شود.
شرکت VisioTerra به عنوان یک مشاور علمی به تازگی عکس های گرینلند را که توسط ماهواره ی ۲ Sentinel گرفته شده است از تاریخ ۲۸ ژوئیه الی ۱۲ اوت مورد بررسی قرار داده است. عکسها یادآوری افسرده کننده و خیره کننده از تغییرات آب و هوایی هستند. اما آتش سوزی گرینلند یک مورد عجیب در فصل آتش سوزی بود. حتی حالا آتش در حال پیشروی در آفریقای شمالی، اسپانیا، ترکیه و اروپای شرقی و همچنین غرب آمریکا است.

منطقه ای با فاصله ی ۹۰ مایل از شهر Sisimiut واقع در گرینلند پیش از وقوع آتش سوزی

همان منطقه پس از شروع آتش سوزی

منبع: Just some cool new pictures of the time Greenland was on fire

نظری بدهید