تکنولوژی دانش‌ها فیزیک

چین به هدف ساده سازی اکتشافات فضایی، موشکهای خود را از بارکش ها و هواپیما ها به فضا پرتاب می کند

با کمک سوخت تمام جامد، موشک مارس ۱۱، می تواند برای مدت زمان زیادی آماده ی پرتاپ باشد. این موشک حدود ۴۰ سال اساس اصلی برنامه های فضایی قرار داشته است. اما امروزه این امر در حال تغییر است و بیشتر از فضاپیما ها برای این منظور استفاده می شود.
در سال آینده شرکت Aerospace Science and Technology در چین می خواهد از ۱۰ هزار تن بارکش برای راه اندازی این موشک استفاده کند. مارس ۱۱ می تواند بیش از ۱۱۰۰ پوند را در مدار زمین جابه جا کند. بنابراین برنامه بر مبنای آوردن بارکش ها تا خط استوا می باشد، در نتیجه سوخت کمتری نیاز خواهد بود و این موشک می تواند بارهای بزرگتری را جابه جا کند.
آکادمی چینی Launch Vehicle Technology اعلام کرده است که در این ماه یک موشک فضایی با سوخت جامد را از خط Y20 راه اندازی می کنند. این موشک تقریبا ۶۰ پوند وزن دارد و دارای باری حدود ۲۲۰ کیلوگرم است.
اگر بخواهید یک موشک را به جای زمین از هواپیما به فضا پرتاب کنید، باید آن موشک کوچکتر باشد بنابراین می تواند بار بیشتری را با خود حمل کند. در واقع انعطاف پذیری و راه اندازی سریع آن، از مزیت هایش محسوب می شود.

Jilin Constellation

هنگامی که Jilin Constellation در سال ۲۰۳۰ کامل شود، چین می تواند ۱۳۸ ماهواره ی کوچک را در هر ۱۰ دقیقه به هر قسمتی از زمین بفرستد.
حرکت چین به سمت علوم دریایی و فضایی، مانند Elon Musk’s SpaceX، Paul Allen’s Stratolaunch و برنامه های نظامی کوچک آمریکا، نشان دهنده ی جاه طلبی این کشور برای ارتباطات، ناوبری و مشاهده ی زمین است.
علاوه بر این، این جاه طلبی همراه با برنامه هایی برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان در زمینه فضا است. این کشور می خواهد فضاپیماهای مریخ، موشکهای مجهز، فضاپیما های ماوراء الصوت و موشک های قابل استفاده مجدد را گسترش دهد.

منبع: To make space exploration easier, China will launch rockets from freighters and planes

نظری بدهید