جامعه شناسی گزارش

گوگل یاد و خاطره کاشف بزرگ و فعال حقوق بشر، فریدرف نانسن را گرامی داشت

نانسن اولین بار به خاطر خلق اسکی کانتری-کراس به شهرت رسید، وی پس از این موفقیت زندگی خود را صرف کمک کردن به پناهجویان و زندانیان جنگ جهانی اول نمود.
سه شنبه، یکصد و پنجاه و ششمین تولد مردی بود که پاسپورت نانسن را اختراع نمود، پاسپورتی که به پناهجویان جنگ جهانی اول این اجازه را داد تا بتوانند خانه ای جدید برای خود دست و پا کنند. گوگل نیز به مناسبت تولد این مرد دودل فردیتوف نانسن را روز گذشته قرار داد.
نانسن در سال ۱۸۶۱ در نروژ به دنیا آمد، او در نوجوانی یک اسکیت باز روی یخ بود که چندین عنوان قهرمانی را نیز داشته است.

زندگی نخستین او به کارهای اکتشافی اختصاص داشت. او سراسر ارتفاعات گریلند را با اسکی کانتری-کراس در سال ۱۸۸۸طی کرد و تلاش کرد تا با این سبک اسکی به قطب شمال سفر کند. او موفق به این کار نشد اما سفر او به شمال در آن زمان بر اساس عمقی از قطب که پیش رفته بود، رکورد زد. او پس از بازگشت به نروژ از سفر قطب، خود ار از اکتشاف بازنشسته کرد.

او بعد از جنگ جهانی اول زندگی خود را وقف انجام کارهای انسان دوستانه کرد و موفق شد در سال ۱۹۹۲ به خاطر تلاشش برای یاری رساندن به زندانیان و پناهندگان جنگ جهانی اول، جایز صلح نوبل را از آنِ خود کند.

منبع: Google Doodle honors explorer and humanitarian Fridtjof Nansen

نظری بدهید