زمین فیزیک

خورشید گرفتگی باعث ایجاد امواج در جو می شود

Solar Eclipses Make Waves in the Atmosphere

زمانی که خورشید گرفتگی در ماه اوت در سراسر قاره آمریکا رخ داد، مسیری مبهم اما قابل ملاحظه ای را در جو ایجاد کرد.
برای اولین بار محققان تایید کردند که این سایه ماه یک جفت موج ضربه ای در یونوسفر زمین ایجاد می کند که شبیه به رد قایق پس از عبور از آب است. امواج ناشی از افت ناگهانی و واکنش انرژی واردشونده ازناحیه خورشید است و از طریق جو در جلو و پشت سایه موج می زند. امواج ضربه ای درواقع یک پدیده نسبتا شایع در طبیعت هستند . به عنوان یک نمونه خاص امواج ضربه ای که توسط ستاره دنباله دار ایجاد شده اند را می توان بررسی کرد.

نشانه های باقیمانده از امواج

در این مورد این پدیده یک جسم فیزیکی نبود که هوا را کنار بگذارد و موج ایجاد کند بلکه شیب انرژی به حساب می آید. اگر تا به حال در یک خورشید گرفتگی حضور داشته اید احتمالا متوجه خنکی هنگام ناپدید شدن خورشید شده اید. این به این دلیل است که پرتو های خورشید بلافاصله مسدود شده اند و شیبی به صورت مجزا ایجاد شده است یا مقداری از تشعشع خورشید به یک منطقه رسیده است. این تابش ، رد یا نشانه ای در یونوسفربه جای می گذارد. ناحیه ای که جو ما از فاصله ۳۷ مایلی شروع می شود وحاوی ذرات باردار یا یون ها است.
وجود این نوع امواج در حال حاضر برای دهه ها اثبات شده است اما دانشمندان در زمان قدیم از تجهیزات حساس کافی برای تأیید پیش بینی های خود برخوردار نبودند. امروزه محققان با استفاده از شبکه ای شامل ۲۰۰۰ گیرنده ناوبری ماهواره ای که قبلا در سراسر کشور مستقر شده است، اختلال کوچک را از نوسانات تصادفی در اتمسفر جدا کردند.
آنها در تحقیقاتی که در نامه های ژئوفیزیکی منتشر شده است نوشتند که تغییرات در محتوی الکترون موجود در امواج یونوسفر( امواج ضربه ای) یک ساعت باقی می ماند و با سرعت مشابه سایه ماه روی زمین گذر می کند. آنها پر انرژی نیستند و تاثیر زیادی بر اتمسفر ندارند بنابراین هیچ خطری انسانهارا بر روی زمین تهدید نمی کند.
در نهایت مشاهده موج ضربه ای باید به محققان ایده ای بهتر درباره نحوه عملکرد یونوسفر و نیز چگونگی تعامل با بقیه جو را بدهد. همراه با آزمایشهای نسبیت عام و بینش ها در تاج خورشید تنها یک راه است که دانشمندان توانستند از کسوف یا خسوف استفاده کنند تا تحقیقات منحصر به فرد انجام دهند.

منبع: Solar Eclipses Make Waves in the Atmosphere

نظری بدهید