تغییرات اقلیمی زمین

گرمایش جهانی را باید در دمای کمتر از ۱٫۵Cنگه داشت در غیر این صورت یک چهارم کره زمین با خشکسالی رو به رو می شود

Keep global warming under 1.5C or 'quarter of planet could become arid'

با توجه به پیش بینی دانشمندان اگر درجه گرمایش جهانی ۲ درجه بالاتر از درجه هوا پیش از انقلاب صنعت افزایش یابد، بیش از یک چهارم سطح زمین با خشکسالی مواجه می شود.
با توجه به این تحقیق که یکی از دقیقترین ارزیابی ها در مورد خشکسالی در آینده است، می توان پیش بینی کرد که بسیاری از مناطق می توانند با تهدید افزایش خشکسالی و آتش سوزی مواجه شوند.
این تحقیق نشان می دهد که محدود شدن گرمایش جھانی به ۱٫۵ درجه سانتی گراد به طور چشمگیری درصد تاثیرگذاری گرمایش جهانی بر دو سوم سطح زمین را کاھش می‌دھد.
چانگ یوئی پارک، نخستین نویسنده از دانشگاه علم و صنعت جنوب در شنژن چین، گفت: « خشکسالی یک تهدید جدی است چرا که می تواند به شدت بر کشاورزی، کیفیت آب و تنوع زیستی تاثیر بگذارد همچنین می تواند منجر به خشکسالی و آتش سوزی های بیشتر شود که مانند آن درسراسر کالیفرنیا دیده شده است. »
شاخص خشکی Aridity واحد اندازه ‌گیری خشکی سطح زمین است که از ترکیب بارندگی و تبخیر حاصل می‌شود.
تیم تحقیقاتی، ۲۷ مدل جھانی آب و ھوا را مورد مطالعه قرار دادند و مناطقی از جھان را شناسایی کردند که در آن خشکی‌ھا به طور قابل توجھی تغییر می کنند بطوریکه گرمایش جهانی به ۱٫۵ درجه سانتیگراد و ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از گرمایش زمین در دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش می یابد.
دکتر مانوج جوشی (Manoj Joshi) یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه زیست ‌محیطی ایست آنجلیا (East Anglia’s) می‌گوید: «اگر تغییرات دمای جھانی به ۲C برسد باعث افزایش خشکی ۲۰ تا ۳۰ درصدی سطح زمین می‌گردد اما اگر گرمایش زمین به ۱٫۵ درجه سانتی گراد محدود شود، دو سوم مناطق تحت تاثیر گرمایش جهانی می‌توانند از خشکی قابل ملاحظه اجتناب کنند.»
در طول قرن بیستم شدت خشکسالی در سراسر دریای مدیترانه، جنوب آفریقا و سواحل شرقی استرالیا افزایش یافته است در حالی که مناطق نیمه خشک مکزیک، برزیل، جنوب آفریقا و استرالیا با افزایش دمای گرمایش جهانی در حال تبدیل به بیابان هستند. این تحقیق نشان می دهد که مناطق استوایی و کشورهای درعرض های جغرافیایی بالا می توانند مرطوب تر شود.
پروفسور تیم اُزبُرن همچنین یکی از همکاران این مطالعه از UEA گفت:« مناطقی که بیشترین آسیب را در دمای کمتر از ۱٫۵C به خود اختصاص داده‌اند شامل : بخش‌ھایی از جنوب شرق آسیا، جنوب اروپا، جنوب آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوب استرالیا ھستند که محل سکونت بیش از ۲۰ درصد جمعیت جھان را تشکیل می‌دھند. »
یافته ها در مجله Nature Climate Change منتشر شده است.

منبع: Keep global warming under 1.5C or ‘quarter of planet could become arid’

نظری بدهید