باستان شناسی زمین

تقویت احتمال وجود موجودات فضایی با توجه به قدیمی ترین فسیل های روی زمین!

Odds alien life exists boosted by oldest fossils on Earth

وجود میکروارگانیسم ها در یک سنگ قدیمی نشان دهنده این است که زندگی متنوعی در شرایطی سخت در زمین وجود داشته است مانند آنچه در سایر گیتی دیده می شود.
حیات در سطح زمین حدود ۳٫۵ میلیارد سال پیش کاملا نامناسب بود، وجود فوران های آتشفشانی مکرر، عدم وجود اکسیژن و مورد بمباران قرار گرفتن زمین توسط سیاره های دیگر از جمله شرایط نامناسب زمین بود. با این حال برخلاف شرایط نامتعارف گروهی از اشکال مختلف زنده ای وجود داشتند که بعضی از دانشمندان را به تفکر وجود حیات در سیارات دیگر وا می دارد.
تحقیقات جدید در روز دوشنبه توسط مجموعه آکادمی ملی علوم از فسیل های میکروسکوپی در یک قطعه سنگ ۳٫۵ میلیارد ساله در غرب استرالیا صورت گرفت که از قدیمی ترین فسیل های کشف شده به شمار می رود و همچنین اولین مدرک مستقیم زندگی در سیاره زمین است.
این امر عنوان جذابی را می سازد اما تحقیقات جدید عمیق تر به ماهیت موجودات کوچک رسیده و مشخص شد که همه آنها ساختاری یکسان ندارند ازجمله برخی از آنها دارای فتوسنتز اولیه بودند در حالی که برخی دیگر تولید کننده و مصرف کننده متان بودند.
ویلیام شوپف نویسنده و استاد فسیل شناسی از دانشگاه UCLA در مورد این تحقیق گفت: «این به ما نشان می دهد که زندگی می بایست زودتر شروع شده باشد وتشکیل زندگی ابتدایی در آن زمان دشوار نبوده است .دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که چه مدت قبل زندگی بر روی کره زمین آغاز شده است اما اگر شرایط درست باشد، به نظر می رسد که زندگی در سرار کیهان وجود دارد.»
امروزه اجزاء موجودات در فسیل ها ممکن است توسط جو زمین که از اکسیژن غنی است سمی شوند اما آنها نشان می دهند که زندگی در محیط هایی که غیر قابل زندگی است نیز امکان پذیر است.
فتوسنتزهای اولیه مانند آنهایی که در فسیل های باستانی یافت شده اند به نظر می رسند که در مقابل نور و بدون اکسیژن حیات دارند که سطح مریخ را در میان مکانهای دیگر ارجح تر می سازند. با توجه به کشف پیدایش اولین زندگی در کره مریخ که شامل میکروبهای مصرف کننده متان است، نکته جالب این است که احتمالا سطح تیتان و قمر زحل، از مقدار قابل توجهی مایع متان پوشیده شده است که نشان دهنده ی امکان زندگی در آنجا است.
حدود ۳٫۵ میلیارد سال پیش دوره ای که میکروارگانیسم ها زندگی می کردند نیز جالب است زیرا تنها چند صد میلیون سال پس از دوره ای که به عنوان بمباران شدید شناخته می شود، زمین با سیارک های بزرگ و دیگر قطعه های معلق در داخل منظومه شمسی مورد حمله قرار گرفت.
به عبارت دیگر، از نظر زمین شناسی با وجود اینکه شرایط زندگی زمین در آن زمان مناسب نبود لیستی متنوع از ارگانیزم ها نیز در یک دوره نسبتا کوتاه ظاهر شده است.
آیا زندگی در سیاره ای دیگر وجود دارد؟
به طور غافلگیرانه به نظر می رسد زندگی را می توان تقریبا در هر نقطه از گیتی پیدا کرد .
راهنمای گردشگری قرن بیست و یکم به کیهان نورد منظومه شمسی می گوید :«باکتری های ایستگاه فضایی از فضای بیرون می آیند.»
با توجه به پیدایش ساده اشکال زندگی سوال آشکار بعدی این است که آیا زندگی هوشمند نیز در سیارات دیگر پدید آمده است؟ شوپف می گوید که پاسخ به این سوال مشخص نیست اما هنوز هم جای امیدواری است.
بنا به گفته وی این مطالعه نشان می دهد که زندگی ابتدایی برای شکل گیری به میکروارگانیسم های پیشرفته تر دشوار نیست.
با کشف فسیل های باستانی بر روی سیاره قرمز یا همان مریخ می توان زندگی آینده را پیش بینی کرد که یکی از اهداف ماموریت الون ماسک نیز همین می باشد.

منبع: Odds alien life exists boosted by oldest fossils on Earth

نظری بدهید