پزشکی ژنتیک

نرخ امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان است

Women really are stronger than men, according to study

تحقیقات اخیر نشان می دهد که در شرایط سخت مانند بیماری های واگیر دار،قحطی و اسارت زنان قادر به ادامه زندگی بیشتر از مردان می باشند.

با توجه به تحقیقات بدست آمده سن امید به زندگی در انگلیس برای زنان ۸۳٫۱ سال و ۷۹٫۵ سال برای مردان محاسبه شده است.(این رقم برای اسکاتلندی ها ۸۱٫۲ سال برای زنان و ۷۷٫۱ سال برای مردان  است. )

در حال حاضر محققان دانشگاه جنوبی دانمارک داده هایی را از هفت دوره تاریخی که افراد در معرض شرایط سخت قرار گرفته اند را بررسی کردند تا بینش جدیدی را در مورد تفاوت سن مرگ و میر در جنسیت بدست آورند.

جامعه های آماری مورد تحقیق شامل قحطی ایرلند در سال ۱۸۴۵-۱۸۴۵ ، اپیدمیهای سرخک در سالهای ۱۸۴۶ و ۱۸۸۲  در ایسلند وبرده های آزاد لیبریایی کشته شده توسط بیماری واگیر دار که در اوایل قرن نوزدهم ازایالات متحده آمریکا به آفریقا بازگشتند بود.

این وضعیت ها منجر به کاهش قابل توجه نرخ سن امید به زندگی شد. برای مثال  در طول دوران اپیدمی سرخک درایسلند در سال ۱۸۸۲  نرخ امید به زندگی از ۴۳٫۹۹ به ۱۸٫۸۳ سال برای زنان و از ۳۷٫۶۲ به ۱۶٫۷۶ سال برای مردان کاهش یافت.

محققان دریافتند که زنان تقریبا در تمام سنین کمتر دچار مرگ و میر شده اند و بیشتر از میانگین سن مردان زندگی کرده اند .

 

همچنین تفاوت های جنسیتی در مرگ و میر نوزادان هم بیشترین تأثیر را در امید به زندگی دارد و دختران نوزاد نسبت به نوزادان پسردر شرایط بحرانی بیشتر قادر به زنده ماندن هستند.

بر اساس این یافته ها محققان نتیجه گرفتند فرضیه ی پایه های بیولوژیکی حاکی از آن است که در شرایط بسیار سخت زنان مقاوم تر از مردان هستند حتی در سنین کودکی که رفتار و محیط زندگی در هردو جنس ممکن است یکسان شکل گرفته باشد.

با این حال به یاد داشته باشید که یافته های ما نیز نشان می دهد نرخ سن امید به زندگی جنس مونث در تمام محیط ها متفاوت است و توسط عوامل اجتماعی تعدیل شده است.

محققان به تحقیقات موجود اشاره کردند که نشان می دهد تفاوت های هورمونی ممکن است تفاوت مرگ و میر جنسیتی را توضیح دهد. به عنوان مثال استروژن هایی که به مقادیر زیاد در زنان یافت می شود دارای اثرات ضد التهابی است در حالی که وجود تستسترون به مقدار زیاد در مردان  می تواند سیستم ایمنی را مختل کند.

پروفسور ویرجینیا زارولی، استاد دانشگاه و نویسنده در مجله PNAS، نوشت: « در شرایطی که افراد در موقعیت ترسناک و بحرانی قرار گرفتند و انتظار می رفت که امید به زندگی در این شرایط به شدت کاهش یابد باز هم زنان نسبت به مردان بهتر توانستند زنده بمانند.»

ما می بینیم که حتی زمانی که مرگ و میر به دلیل شرایط بحرانی بسیار زیاد بود، زنان بیشتر زنده می ماندند.

منبع: Women really are stronger than men, according to study

نظری بدهید