انسان شناسی

تمرینات کششی باعث تقویت ماهیچه های هسته ای دونده ها می شود

تمرینات کششی باعث تقویت ماهیچه های هسته ای دونده ها می شود

اکثر دونده های تازه کار فرض می کنند که بهترین راه برای پیشرفت در دویدن پیمودن مسافت های زیاد است در حالی که این سرعت و پیشی گرفتن در دو است که باعث افزایش مهارت در این ورزش می شود و همچنین اکثر مربیان، دوندگان را به انجام تمرینات کششی توصیه می کنند. با توجه به تحقیقاتی که در مجله بیومکانیک منتشر شده است  محققان اثرات  مشاهده شده در بدن دونده های زبده و تازه کار را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که  ۱۴ درصد دونده ها دچار کمر درد مضمن هستند . با توجه به تحقیقات صورت گرفته وجود ماهیچه های هسته ای ضعیف منجر به درد در ناحیه ی کمر می شود . هنگامی که این عضلات به اندازه کافی قوی نباشند عضلات در مناطق دیگر نیم تنه به اندازه کافی قادر به قائم نگهداشتن بالا تنه نیستند و در نهایت منجر به درد در ناحیه ی کمر می شود.

محققان هشت داوطلب کم تجربه را در حال دویدن در امتداد مسیری مشخص برای بررسی عملکرد عضلات مورد بررسی قرار دادند . حرکت عضلات و مقدار آن توسط دوربین های پر سرعت و تشخیص حرکات ۳D مورد آنالیز قرار گرفت . محققان یک شبیه ساز کامپیوتری را برای هر دونده ایجاد کردند و با آزمایش بر روی عضلات پی بردند زمانی که فرد نمی تواند از عضلات عمیق خاص خود استفاده کند بدن در جهت نگهداشتن فرم ماهیچه ها از عضلات سطحی استفاده می کند.

ماهیچه های سطحی اغلب در تمرینات برای شش تکه شدن شکم مورد هدف قرار می گیرند و در مراقبت از ستون فقرات بی فایده اند. عضلات عمیق هسته ای که اساسا در سطح زیرین قرار دارند و از خارج بدن نمی توان آن ها را دید در بلند کردن اشیاء سنگین به ستون فقرات کمک می کنند.

هنگامی که شما زمان زیادی را صرف پیاده روی می کنید ستون فقرات فشار زیادی را متحمل می شود، اما اگر دارای عضلات قوی هسته ای هستید فشاری بر ستون فقراتتان وارد نمی شود و دچار کمر درد نمی شوید. در حقیقت زمانیکه محققان در شبیه ساز کامپیوتر فشار بر مهره های ستون فقرات را افزایش دادند شاهد بیشتر شدن مشکلات کمر درد بودند .

اما نگران نباشید شما به راحتی می توانید به ماهیچه های هسته ای خود شکل دهید. نویسندگان یادآوری می کنند در حالی که بسیاری از تمرینات کار بر روی عضلات شکم برای ماهیچه های هسته ای بی فایده هستند تمرین های ثابت نظیر حرکات پلانک یا حرکات ورزشی از پهلو، می توانند بسیار مفید واقع شوند.

توجه داشته باشید حتی زمانی که این عضلات را قوی ساخته اید به احتمال زیاد نتایج حاصله را مشاهده نخواهید کرد. تقویت این عضلات فقط در بهتر دویدن و جلوگیری از درد مزمن تاثیر می گذارد.

منبع: A six pack won’t make you a better runner, but these deep core exercises might

نظری بدهید