روان شناسی

هنگام شکست چه اتفاقی می افتد (قسمت دوم)

و یک مرد ۲۳ ساله به محققان گفت: «من فکر می کردم در سن ۳۰ سالگی یک ماشین Mondeo، خانه و همه چیز را خواهم داشت. اما روز به روز سنم بالا می رود ولی هنوز نمی دانم که آیا آینده این چنین است.من هنوز نمی دانم که چکاری انجام می دهم، شغلی ندارم. سعی می کنم مسیر خود را پیدا کنم … از اینکه زمان خود را عاقلانه سپری نکردم و هیچ پیشرفتی نداشتم احساس اضطراب می کنم . چرا کار آمد و موفق نیستم؟ چرا به سمت جلو حرکت نمی کنم؟»

این تحقیق نشان داد که رسانه های اجتماعی فشارهای مداوم برای برقراری ارتباط خود به شیوه ای خاص، به عنوان یک زندگی جالب و ماندگار ارائه دادند.

یک زن ۲۱ ساله به محققان گفت: «رسانه های اجتماعی فشار اجتماعی هستند بطوریکه افراد در شبکه های اجماعی شادی جعلی را به نمایش می گذارند. این شرایط یکی از تنهاترین حالت ها است که در ظاهر زیبا و شاد به نظر می رسد اما در واقعیت افراد منزوی و تنها هستند.»

بنابراین تمام ارتباطات شما بر اساس اشتباه است.

این گزارش می گوید: « جوانان در مدارس در معرض پیام های توانمند سازی، سخت کوشی، امید و انعطاف پذیری و نیاز به ایستادن روی دو پای خود هستند و باید  به تنهایی به خود توجه کنند که نیازمند تحقیق است .»

در طول این دوره تحقیق مشخص شده است که گفتمانهای قدرتمند رسانه ، موفقیت و شکست را در دستیابی به آرزوها، ثروت و شادی رازطریق تلاش فردی  نشان می دهند به جای اینکه توضیحات طبقه بندی پیچیده و جنسیت را منعکس کنند.

دکتر  James Duggan، پژوهشگر دانشکده یMMU آموزش کودکان و نوجوانان، گفت که درگذشته تحقیقات بر تنهایی افراد مسن متمرکز بود.

اما یک بحث در حال ظهور در مورد تنهایی جوانان وجود دارد و ما خواستار درک آنها هستیم تا صدای آنها را در مرکز این بحث ها قرار دهیم.

جوانان باید اقدام عملی و سیاسی انجام دهند و ما آنها را تشویق می کنیم تا تنهایی را در دستور کار سیاست های جوانان قرار دهیم.

نظری بدهید