باستان شناسی

قدیمی ترین پیام یافته شده در یک بطری واقع در ساحل غربی استرالیا (قسمت دوم)

Oldest message in a bottle found on Western Australia beach

دکتر راس اندرسون، باستان شناس دریایی وابسته در موزه WA، این یافته را پس از مشاوره با همکاران آلمان و هلند تایید کرد.

ودر ادامه افزود:« بطرز باور نکردنی یک جستجوی آرشیو در آلمان، مجله هواشناسی اصلی پائولا را پیدا کرد که در تاریخ ثبت شده ۱۲ ژوئن ۱۸۸۶ کاپیتان  بطری را به آب انداخته است. تاریخ و مختصات دقیقا با محتوای پیام بطری مطابقت دارند.»

همچنین او اضافه کرد که دست خط مجله و پیام در بطری مشابه است.

Oldest message in a bottle found on Western Australia beach

او در گزارش نوشت :« این بطری در جنوب شرقی اقیانوس هند به بیرون از کشتی افکنده شد در حالی که کشتی از کاردیف در ولز به اندونزی سفر کرد و احتمالا در عرض ۱۲ ماه در سواحل استرالیا ، جایی که در زیر شن و ماسه ها دفن شده است ،پیش رفته است.»

در طول آزمایش ۶۹ ساله آلمان، هزاران بطری دردریا پرتاب شدند اما تاکنون فقط ۶۶۲ پیام  بدون بطری  بازگشته اند. آخرین بطری همراه با پیام در سال ۱۹۳۴ در دانمارک یافت شد.

دکتر آندرسن افزود:«این بطری که حدودا یک چهارم آن از شن و ماسه مرطوب پر بود در جزیره وج  بدون هیچ نوع  چوب پنبه یا قطعه ای که به وسیله آن بطری بسته شده باشد یافت شد و بطری ظاهرا دفن شده دیده شده است.»

تپه های شن و ماسه در این منطقه در حوادث طوفان و باران های سنگین  بسیار متحرک هستند بنابراین بطری ها ممکن است تحت تأثیر  دوره های چرخه ای قرار داشته باشند که می تواند باعث  شود که چوب پنبه خارج شود و بطری تخلیه و خشک شود. کاغذ همراه با مقدار کمی از شن و ماسه در داخل بطری حفظ شده است.

 حفره باریک ۷ میلیمتری بطری و ضخامت آن باعث نگهداری کاغذ از عناصر محیطی در درازمدت می شود.

خانواده ایلمن برای به نمایش قرار دادن عمومی این اثر از موزه غربی استرالیا برای دو سال آینده وام گرفته اند و از روز چهارشنبه این اثر نمایش داده خواهد شد.

 David Templemanوزیر فرهنگ و هنر WA، گفت که او از این وام خوشحال است و افزود: «این رویداد بسیار قابل توجه است و به لطف همکاری بین المللی و علمی و پژوهشی اکنون این اثر قابل نمایش به جهانیان است.»

خانم ایلمن در صفحه مجازی خود این اثر را چنین تعریف کرد :« این اثر  قابل توجه ترین رویداد در زندگی من است.فکر می کنم که این بطری  نزدیک به ۱۳۲ سال است که کسی به آن دست نزده است  ودر عین حال با وجود عناصرمحیطی  در شرایط مطلوب قرار دارد. من هنوز در تعجب هستم.»

منبع: Oldest message in a bottle found on Western Australia beach

نظری بدهید