ستاره شناسی

دولت ترامپ در نظر دارد که ایستگاه فضایی بین المللی را خصوصی سازی کند

در ماه ژانویه وبسایت The Verge گزارش کرده است که دولت ترامپ می خواهد پشتیبانی آمریکا را در مورد ایستگاه فضایی بین المللی در سال ۲۰۲۵ پایان دهد، که این تصمیم باعث اعتراشات مقامات آژانس می شود. واشنگتن پست بیان کرده است که در این آژانس یک سند داخلی تنظیم شده است که اهداف آن را در زمینه ی خصوصی سازی این ایستگاه پس از اتمام بودجه تا سال  ۲۰۲۴اعلام می کند.

طبق گزارش واشنگتن پست، گزارش مبنی بر این است تصمیم گیری برای عدم تخصیص بودجه به معنای از مدار خارج کردن این ایستگاه در سال ۲۰۲۵ نیست بلکه به معنای انتقال سهام آن به یک شرکت خصوصی به منظور ادامه عملیات آن است. این گزارش بیان می کند که آژانس فضایی بر گسترش مشارکت های فضایی در سال ها پیش رو تمرکز کرده تا برای کنترل نهایی آن آماده باشد. کاخ سفید بیان کرده است که خواهان تجزیه و تحلیل های بازاریابی و کسب و کار را بر پایه ی عوامل تجاری و برنامه های صنعت تجارت است.

ناسا می خواهد در دوازدهم ماه فوریه درخواست خود را درمورد بودجه اعلام کند که درواقع خواهان قطع بودجه است.  مقامات کنگره این گزارش را محکوم دانسته و بیان کردند که این روند موجب آسیب رساندن به منافع عمومی و خصوصی ایالات متحده در فضا خواهد شد. به هر حال این برنامه جنبه های مختلفی از آینده ی این ایستگاه فضایی را شامل می شود به گونه ای که منافع تجاری مسئولیت حمل و نقل ماموریت های ناسا را به مریخ و ماه برعهده می گیرد.

ایالات متحده به علت تصمیم گیریهایش در مورد این ایستگاه در سالهای اخیر به چالش کشیده شده است. در سال ۲۰۱۴، دولت و کنگره ی اوباما مسئولیت پشتیبانی از گسترش این ایستگاه را تا سال ۲۰۲۴ برعهده گرفتند، اما سرنوشت آن را به صورت صریح ذکر نکردند. ایده ی خصوصی سازی ایستگاه اولین بار سال گذشته در زیرکمیته ی کاخ سفید مطرح شد که طرفداران این ایده بیان کردند که خصوصی سازی تجاری این ایستگاه باعث ادامه ی کار آن می شود. اما مقامات صنعت بیان کردند که بهتر است که به این ایستگاه تا سال ۲۰۲۸ بودجه اختصاص داده شود. با وجود اینکه شرکتهای خصوصی مانند Orbital ATK و SpaceX به این ایستگاه طی ماموریتهایی برای تعمیر آن سفر کرده اند اما هنوز برای کنترل این ایستگاه به اندازه کافی آماده نیستند.

منبع: The Trump administration aims to privatize the International Space Station: report

نظری بدهید