دسته‌بندیدانش‌ها

خوراک - تغذیه

سالم ترین راه مصرف مواد قندی (قسمت دوم)

اما راه هایی برای جلوگیری از دیابت وجود دارد. بنسی می گوید:« مردم می توانند با خوردن شکر کمتری یا خوردن آن با غذاهای دیگر به طوری که مواد قندی غالب نباشد شروع کنند. شاید بهترین نوع غذا برای مصرف همراه با شکر پروتئین است. مصرف...