همکاری با ما

سلام،

از اینکه تمایل به همکاری با ما دارید پیشاپیش از شما سپاس‌گذاریم.

هدف دانشمند پخش آخرین نوشته های دنیای دانش می‌باشد. یکی از خاصیت‌های پژوهش‌های علمی استقلال پژوهش از هر گونه فرهنگ، دین، سیاست، و سایر گرایش‌ها است. بر همین پایه، دانشمند یک ارگان آزاد از هرگونه وابستگی سیاسی، مذهبی و فرهنگی است. نوشته‌های همکاران ما نباید به هیچ دین، مذهب، فرهنگ، یا گروه‌ِ سیاسی به تمسخر یا نکوهش نظر باندازد.

ما خرسند خواهیم شد که نوشته‌ها، ترجمه‌ها و کار شما را نشر کنیم. نوشته‌های شما می‌تواند در هر موردی که مربوط به یکی از دانش‌ها می‌شود باشد.

دانشمند آزاد است تا نوشته را ویرایش کند.

اگر نوشته‌ی ارسالی ترجمه‌ است، ما باید نسخه‌ی اصلی را نیز داشته باشیم.

برای همکاری با ما می توانید به آدرس pendar-at-berkeley.edu ایمیل بفرستید یا از طریق زیر با ما تماس بگیرید.

    نام

    آدرس ایمیل

    پیام

    فایل

    پاینده باشید.